Fosiller Neyi Anlatır

By | Mayıs 3, 2013

Fosiller Neyi Anlatır?
Geçmiş yıllarda yaşayan, günümüzde yaşamayan
canlı türleri var mıdır? Yanda bir dinozor
fosili görüyorsunuz. Bu canlı türü günümüzde
yaşıyor mu? Bu resme bakarak dinozorun
büyüklüğü hakkında bilgi edinebilir misiniz?
Ya bu balık fosili, balığın büyüklüğü ve şekli hakkı-
da bilgi verir mi? Fosiller bize içinde bulundukları tortul
tabakaların ne zaman oluştuğu konusunda bilgi verir.
Tortul kayaçlar içinde bulunan fosillerin en genci en
üst tabakada, en yaşlısı ise en alt tabakadadır. Böylece
fosiller kayaçların yaşını bulmamıza yardımcı olur.
Fosillerden yararlanarak iklim ve yeryüzündeki de-
ğişiklikler konusunda da bilgi edinebiliriz.
İlk canlıdan bugüne kadar çok çeşitli canlıların yaşadığını fosillere bakarak
anlarız. Bugün yaşamayan canlı türlerini bize fosiller anlatır.
Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, bilim insanlarına da paleontolog
adı verilir.
Paleontologlar buldukları fosilleri inceleyerek Dünya’nın ve Dünya üzerinde
yaşayan canlıların değişim süreci hakkında bilgi edinirler. Bu bulgu ve bilgileri
tüm insanlık yararına kullanırlar.
Paleontologlar, buldukları fosil kalıntılarından
yararlanarak canlının modelini oluştururlar.
Böylece bilime katkı sağlarlar. Paleontologları
n çalışma alanları genellikle tortul kayaçları
n bulunduğu alanlardır. Bu alanlarda
çeşitli araçlarla ve çok değişik yöntem kullanarak
çalışırlar.
Milyonlarca yıl önce yaşamış olan canlıları
n kalıntılarına ne olmuş olabilir?
Milyonlarca yıl önce ölen bitkiler okyanus tabanında birikmiştir. Bitkilerin
oluşturduğu bu taban kum, kil ve diğer minerallerle tortul tabaka hâline gelmiştir.
Zamanla bu tabaka daha kalın bir tabaka oluşturarak alttaki tabakayı
sıkıştırmıştır. Uzun süren bu sıkışma sonucunda petrol, kömür ve doğal gaz
gibi yakıtlar oluşmuştur. Bu oluşum fosillerin oluşmasına benzediğinden bu
yakıtlara da fosil yakıtlar adı verilmiştir.
.Çalışma kitabı
nızın 121. sayfası
ndaki 3, 4 ve
5. uygulamaları yapı
nız.
Bunları Biliyor musunuz?
• Atın atası beş parmaklı ve köpek büyüklüğünde bir canlı idi.
• 1965 yılında Moğolistan’da bir dinozora ait iki insan boyundan daha uzun bir
çift kol bulundu. Dinozorun geri kalan parçaları hâlâ aranıyor.
• Bu bilgilere fosiller yardımıyla ulaşıldığını biliyor musunuz?
Araştırma
Bulunduğunuz çevredeki müzeleri
(Arkeoloji müzeleri, MTA, Tabiat
Tarihi Müzesi, il müzeleri, çeşitli kurum
ve kuruluşlara ait müzeler) ziyaret
ederek görebildiğiniz kayaç, tortul
ve fosilleri inceleyiniz.

0 thoughts on “Fosiller Neyi Anlatır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir