Gelişme Dönemleri

By | Nisan 21, 2013

Büyüme, canlılık özelliklerinden biridir. Anne karnından başlayıp ergenliğin sonuna kadar insanlarda
görülen boy ve kilo artışına büyüme adı verilir. Büyüme sırasında vücuttaki yapı ve organları
n çeşitli işlevleri yapılabilecek duruma gelmesine ise olgunlaşma denir. İnsanlar büyürken Şziksel
olarak değiştikleri gibi ruhsal olarak da değişirler. Büyüme, olgunlaşma ve bir çok davranışın öğrenilmesi
insanın gelişmesini sağlar. Büyüme ve gelişim dönemleri; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetiFikinlik
ve yaşlılık olarak adlandırılır. Bu dönemlerin özellikleri nelerdir?
Aşağıdaki etkinliği yaparak bu soruya cevap bulmaya çalışınız.
HAYDİ YAPALIM
1. Aile büyüklerinizden birinin bebeklikten bugünkü durumuna kadar çekilmiş fotoğraşarını isteyiniz.
2. Defterinize aşağıdaki gibi kutucuklar çiziniz.
3. Kutucuklara edindiğiniz fotoğraşarı yaş sırasına göre yapıştırınız.
4. Fotoğraşarı inceleyiniz.
5. Fotoğraşardaki bireyin hangi gelişim döneminde olduğunu altına yazınız.
6. Fotoğraşarda gördüğünüz gelişim dönemlerinin genel özelliklerinin neler olabileceğini tahmin
etmeye çalışınız. Tahminlerinizi defterinize yazınız.
7. Yaptığınız tahminleri arkadaşlarınızın tahminleri ile karşılaştırınız.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Hangi fotoğraf aile bireyinizin ergenlik dönemini temsil ediyor?
2. Bu fotoğrafta temsil edilen dönemin özellikleri nelerdir?
• fotoğraşar
• zamk
• kalem
• defter
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Gelişme Dönemleri
• Öğrencilerden fotoğraşarın temsil ettiği gelişim
dönemlerinin neler olabileceğini tahmin etmelerini
ve tahminlerini defterlerine yazmalarını söyleyin.
• Öğrencilerden yaptıkları tahminleri arkadaşları
nınki ile karşılaştırmalarını isteyiniz.
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1 ve 2. sorular için öğrencilerden gelen cevaplar
dikkate alınacaktır. Varsa eksiklikler ve hatalar
giderilecektir.
Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir