Hayvanların üremisi

By | Nisan 20, 2013

Öğrencilerin, çevrelerinde gördükleri hayvanları
n nasıl çoğaldığını bilip bilmediklerini sorunuz.
Öğrencilerinize çevrede bildikleri hayvanların nasıl
çoğaldığını araştırarak liste hâlinde defterlerine
yazmalarını söyleyiniz. Ders kitabının 37. sayfasını
okutunuz. Öğrencilerinizin görsel okuma ve sunu
yapmalarını sağlayınız. Çeşitli örnekler vererek
hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu
fark etmelerini sağlayınız. Bunun için doğurarak
ve yumurta ile çoğalmayı da örnekleyiniz.
Omurgalılar sınıfına giren kuşlar ve memelilerin
yavru bakımları ile ilgili bilgileri keşfetmelerini sağ-
layınız.
. Çalışma kitabının 20. sayfasındaki 12.
uygulamayı yaptırınız.
37
Hayvanlar çoğalma şekli bakımından farklılık gösterir.
Kedi, köpek gibi memeli hayvanlar insanlar gibi doğurarak çoğalırlar.
Dişi kedinin üreme organları tarafından üretilen yumurta hücresi, erkek kedinin sperm hücresi ile
birleşince döllenir. Döllenen yumurta hücresi gelişimini ana canlının vücudunda tamamlar.
Memeli hayvanların yavruları dünyaya geldiklerinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Ayrıca
memelilerde dünyaya gelen yavru sayısı azdır. Bu nedenle yavruların hayatta kalma şansını artırmak
amacıyla onlara bakar ve bir süre süt ile beslerler.
Kuşlarda da memelilerde olduğu gibi dünyaya gelen yavru sayısı azdır. Kuşlarda yumurta ve
sperm birleştiğinde ana canlının vücudunda döllenmiş yumurta oluşur. Kuşlar yumurtlayarak çoğalı
r. Yumurta içinde gelişimini tamamlayan yavrular yumurtanın kabuğunu kırarak dışarı çıkar. Yavrular
besin bulmak için uçamazlar ve tehlikelere karşı korumasızdırlar. Bu nedenle kuşlar yavruları-
na bakar, besler ve korurlar.
Suda yaşayan hayvanlar genellikle yumurta ve spermlerini suya bırakarak
çoğalırlar. Dişi balık yumurtalarını, erkek balık da spermlerini suya bırakır.
Yumurtanın döllenmesi suda gerçekleşir (Bazı balık türleri hariç.). Balık, kurbağ
a ve sürüngenlerde çok sayıda yavru meydana gelir. Yavrular kendi ihtiyaçları
nı karşılayabildiğinden bu canlılarda yavru bakımı görülmez.
.Çalışma kitabı
nızın 20. sayfası
ndaki 12. uygulamayı
yapınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir