hücre zarı deneyi

By | Nisan 19, 2013

HAYDİ YAPALIM
1. Sınıfta gruplar oluşturunuz.
2. Kuru soğanı bütün olarak inceleyiniz. Gözlemlerinizi yazınız.
3. Soğanı bıçak yardımıyla dörde bölünüz. Kesilen parçaların resmini çiziniz.
4. Kesilen parçalardan birinin beyaz etli tabakaları arasındaki zardan penset yardımıyla bir
parça koparınız. Kopardığınız parçayı büyüteçle inceleyip gözlemlerinizi yazınız. Şeklini
defterinize çiziniz.
5. Beyaz etli tabakaların arasından bir parça zar daha koparınız. Zarı üç parçaya bölünüz.
6. Lama bir damla su damlatarak üzerine zar parçalarından birini yerleştiriniz. Lameli üzerine
kapatınız.
7. Hazırladığınız preparatı mikroskopta önce küçük objektişe, sonra büyük objektişe inceleyiniz.
Gördüklerinizi defterinize çiziniz.
8. Yukarıda yaptığınız işlemleri diğer lamlara sırasıyla zar parçaları koyarak üzerlerine siyah
mürekkep ve yeşil gıda boyası damlatarak yineleyiniz. Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo
çiziniz. Gözlenen yapıları ve gözlem sonuçlarını yazınız.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Yaptığınız tüm gözlemlerde gördüğünüz birimlerin şekilleri neye benziyor?
2. Etkinlikte kullandığınız mürekkep ve gıda boyası size ne yarar sağladı?
Bütün canlılar gözle görülemeyecek kadar küçük birimlerden oluşmuştur. Bu birimleri aşağıdaki
etkinliği yaparak birlikte inceleyelim.
• kuru soğan
• mikroskop
• lam (3 adet)
• lamel (3 adet)
• yeşil gıda boyası
• damlalık
• penset
• su
• siyah mürekkep
• bıçak
• büyüteç
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Eklenen madde Gözlenen yapılar Gözlem sonuçları
Su
Siyah mürekkep
Yeşil gıda boyası
Bütünden Hücreye
“Bütünden Hücreye”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Deneysel yöntemlere vurgu yapınız.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Etkinlik bittikten sonra her öğrenci için bir etkinlik
değerlendirme formu (Ek-1) doldurup dosyaları
nda saklayınız.
• Öğrencilerin, gruplar için hazırlanan değerlendirme
formunu (Ek-2) doldurmalarını sağlayı-
nız.
• Soğanı bütün olarak incelettikten sonra öğ-
rencilerinizi soğanı keserken dikkatli olmaları konusunda
uyarınız.
• Soğan zarını 3 parçaya böldürünüz. Zarlardan
birini mikroskopta inceletiniz. İnceledikleri zarı
n şeklini defterlerine çizmelerini isteyiniz.
• Zarlardan diğer ikisini lamlara ayrı ayrı yerleştirmelerini
sağlayınız. Üzerini lamellerle kapatarak
hazırladıkları örneklerden birine siyah mürekkep,
diğerine yeşil gıda boyası damlattırınız.
• Bu örnekleri mikroskopta tekrar gözlemletiniz.
İlk gözlemledikleri zar örneği ile diğerleri arası
ndaki farkların ne olduğunu sezdirmeye çalışı-
nız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir