İletken maddeler hangileridir

By | Nisan 29, 2013

. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. I. Bakır
II. Demir
III. Plastik
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri elektrik enerjisini iletir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I, II ve III
2. Dik kesit alanları aynı, uzunlukları 1 m, 2 m, 3 m ve 4 m olan bakır tellerden hangisinin
direnci en küçüktür?
A. 1 m B. 2 m C. 3 m D. 4 m
3. Aşağıda verilenlerden hangisi tam bir elektrik devresini oluşturmak için gereklidir?
A. Pil, iletken tel, anahtar ve ampul
B. Pil ve ampul
C. Pil, anahtar ve ampul
D. İletken tel, ampul ve anahtar
4. Aşağıda verilenlerden hangisinin direnci diğerlerinden daha büyük olabilir?
A. Bakır B. Demir C. Tuzlu su D. Şekerli su
5. Ali, şekildeki elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak istiyor.
Bunu gerçekleştirebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A. Ampulü pilin hemen yanına bağlamalıdır.
B. Bakır tel yerine aynı uzunlukta ve kalınlıkta gümüş tel kullanmalı-
dır.
C. Uzunluğu aynı daha ince bakır tel kullanmalıdır.
D. Kalınlığı aynı daha uzun bakır tel kullanmalıdır.
SBS-2008
6. I. Dirençtir.
II. Bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin artmasını ya da azalmasını sağlar.
III. Yalıtkan maddedir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hagileri reostanın özelliklerinden biri değildir?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I, II D. I, III, III
137
A. Cevaplar
1. Plastikten yapılmıştır. Çünkü plastik yalıtkan maddedir.
2. Ampulün ışık vermesinden anlaşılır.
3. Parlaklığı azalır.
4. Artar.
5. Maddenin elektrik enerjisinin iletimine karşı koyma eylemidir.
6. Direnç azalır (Boyu kısalır, dik alan kesiti genişler.).
7. Uzman kişilere yaptırılmalıdır.
8. Yalıtkan maddelerdir.
1. A
2. B
3. D
4. D
5. C
6. B
B. Cevaplar
1. d
2. b
3. c
4. a
5. ç
C. Cevaplar
ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI
69
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Prizler ve elektrik düğmeleri hangi maddelerden yapılmıştır? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin iletildiğini nasıl anlarsınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Oluşturduğunuz basit elektrik devresine bir ampul daha eklerseniz ampulün parlaklığı nasıl
değişir?
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Bir elektrik devresinde pil sayısı artırılırsa ampulün parlaklığı nasıl değişir?
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Direnç nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. 1 m uzunluğundaki yalıtılmamış bir direnç teli 10 .’luk bir dirence sahiptir. Direnç teli tam ortası
ndan ikiye katlanırsa direnci ne olur?
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Elektrikli araçların tamiri kimlere yaptırılmalıdır?
………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Seramik ve tahta, elektrik iletkenliği açısından nasıl maddelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçenekleri işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi iletken maddedir?
A. Gümüş B. Porselen C. Plastik D. Tahta
2. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan sıvılara örnek olarak verilebilir?
A. Tuzlu su B. Şekerli su C. Limonlu su D. Sodalı su
3. Aşağıdakilerden hangisi direncin bağlı olduğu etkenlerden değildir?
A. İletkenin boyuna
B. İletkenin cinsine
C. İletkenin dik alan kesitine
D. İletkeni saran plastik maddeye
4. Aşağıdakilerden hangisi değiştiğinde ampulün parlaklığı artar?
A. İletkenin boyu uzatıldığında
B. İki direnci uç uca eklediğinizde
C. İletkenin dik alan kesiti arttığında
D. İletkenin dik alan kesiti azaltıldığında
DEĞERLENDİRME 5. Bir test devresine aşağıdakilerden hangisi bağlandığında
elektrik enerjisinin geçişi daha da zorlaşır?
A. Devreye bir direnç bağlandığında
B. Devreye iki direnç uç uca bağlandığında
C. Devreye üç direnç uç uca bağlandığında
D. Devreye direnç bağlanmadığında
6. Yandaki elektrik devresinde reostanın sürgüsü 1 yönüne
doğru çekilirse ampulün parlaklığı için ne söylenebilir?
A. Ampulün parlaklığı artar.
B. Ampulün parlaklığı azalır.
C. Ampulün parlaklığı değişmez.
D. Ampul ışık vermez.
C. Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki ifadelerle doğru olarak eşleştiriniz.
1. Yalıtkan a. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluktur.
2. İletken b. Elektrik enerjisini ileten maddelere denir.
3. Saf su c. Elektrik enerjisini iletmeyen sıvıdır.
4. Direnç ç. Bir dirençtir.
5. Ampul d. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere denir.
6. Limonlu su

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir