İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÖZELLİKLERİ

By | Nisan 20, 2013

Anahtar Kavramlar:
• Büyüme • Fetüs
• Gelişme • Ergenlik dönemi
• Zigot
Ana Fikir
İnsanda üreme, büyüme ve gelişmenin nasıl olduğ
unu kavratmak.
Etkinlik Listesi
• Ne Kadar Büyürüm?
• Gelişme Dönemleri
• Değişiyorum
B. İNSANDA ÜREME, BÜYÜME
VE GELİŞME
2. Bölüm
22
• İnsanda Üremeyi Sağlayan
Yapı ve Organlar
Dersin İşlenişi
Tüm canlıların üreme yeteneğine sahip olduğunu
belirtiniz.
“İnsanda üreme nasıl gerçekleşir?” sorusunu öğ-
rencilere yönelterek konuya giriş yapınız.
Konuya girişte, “Gebeliğin nasıl başladığını biliyor
musunuz?” sorusunun cevabını bulabilmek için
önce üreme hücreleri olan sperm ve yumurtanın
özelliklerini, bu hücrelerin birbirine benzeyip benzemediğ
ini sorgulayınız.
Öğrencilerin ders kitabının 22. sayfasındaki
sperm ve yumurta hücresi şekillerini incelemelerini
sağlayınız. Gördükleri benzerlik ve farklılıkları söylemelerini
isteyiniz. Öğrencilerinizden bu hücreleri,
daha önce inceledikleri soğan zarı hücresi ve ağız
içi epitel hücresi ile karşılaştırmalarını isteyiniz.
22
Tüm canlı türleri üreme yeteneğine sahiptir. Üreme, bir organizmanın canlılığının sürmesi için
gerekli değildir. Ancak türlerinin devamlılığı üremelerine bağlıdır. İnsanlarda üremeyi sağlayan özelleşmiş
hücreler vardır.
İnsanda üreme nasıl gerçekleşir?
İnsanın üremesini sağlayan sperm ve yumurta hangi özelliklere sahiptir? Bu hücreler birbirine
benzer mi?
Gebeliğin nasıl başladığını biliyor musunuz?
Bu soruların yanıtını vermek için önce üreme hücreleri olan sperm ve yumurtanın özelliklerini öğ-
renmelisiniz.
Aşağıdaki resimlerde sperm ve yumurta hücrelerinin mikroskobik görüntüleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Erkek üreme organlarında oluşan sperm, hareketli, çok
küçük bir hücredir. Sperm hücresinde; baş, orta kısım ve
kuyruk olmak üzere üç kısım vardır. Baş kısmında hücre
zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.
Dişi üreme organlarında meydana gelen yumurta,
spermden daha büyük ve hareketsizdir. Hücre zarı, sitoplazma
ve çekirdekten oluşur.
Yandaki şekle bakınız. Daha önce incelediğimiz hücrelerden
hangisine benziyor?
• İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
Sperm Yumurta ve spermler
Baş
Orta kısım
Kuyruk
Hücre zarı
Sitoplazma
Çekirdek
Anahtar Kavramlar:
• Büyüme
• Gelişme
• Zigot
• Fetüs
• Ergenlik dönemi
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem, beyin fırtı-
nası.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir