Isının İletim Yoluyla Yayılması

By | Mayıs 1, 2013

Ders kitabının 174. sayfasında, ısıtılan metal bir
telde ısının yayılması tanecik modeli ile gösterilmiştir.
Modeli ve resimleri öğrencilere inceletiniz.
Modellemede mavi renkli tanecikler metal telin
ısıtılmadan önceki rengini temsil etmektedir.
Metal tel ısıtılmaya başlandığında ısı kaynağına
yakın uçtaki tanecikler hızla titreşir. Bu durum kırmı
zı renkli taneciklerle gösterilmiştir.
Kırmızı renkli tanecikler yandaki taneciklere çarparak
onların da hızlı titreşmesine neden olurlar.
Bu durum modellemede sarı renkli taneciklerle modellenmiştir.
Tamamen kırmızı taneciklerle gösterilen
modelde tel tamamen ısınmıştır, bilgisini veriniz.
Isının katılarda iletim yoluyla yayılmasına, mutfakta
kullanılan gereçlerin içine konulan suyun kaynaması,
bu gereçlerin ısınması örnek verilebilir.
Öğrencilere, mutfakta kullanılan tava, tencere,
çaydanlık vb. araçların verilen ısıyı iletim yoluyla
ilettiği bilgisini veriniz.
. Çalışma kitabının 88. sayfasındaki 2.
uygulamayı yaptırınız. Uyarı: Bir sonraki derste yapılacak
olan etkinlik için gerekli malzemeler konusunda
öğrencilerinizi uyarınız.
!
174
Isının iletim yoluyla yayılması katı maddelerde
ve bu maddelerin birbirine temas ettiğ
i durumlarda görülür. Örneğin, mutfakta
kullandığımız tencereyi ocağın üzerine koyduğ
unuzda sadece tencerenin tabanı ocağa
değmektedir. Oysa tencerenin bir süre sonra
tamamı ısınır. Isı, tencerenin sıcak olan bölümünden
soğuk olan bölümüne aktarılır. İletim
yoluyla tencere ile temas hâlinde olan suya
ulaşır. İletim yoluyla ısının yayılması maddeler
birbirine temas ettiğinde de olur.
Sobada yanan odun yanındaki kömürü ısıtarak tutuşturur. Isınarak alevlenen
kömür temas ettiği sobanın yüzeyinin de ısınmasını sağlar.
Yanda, ısıtılan metal bir telde ısının yayılması
tanecik modeli ile gösterilmiştir. İnceleyiniz. Modellemede
mavi renkli tanecikler, metal telin ısıtılmadan
önce tanecik rengini belirtmektedir.
Metal tel ısıtılmaya başlandığında ısı kaynağına
yakın olan uçtaki tanecikler daha hızlı titreşir. Bu
durum kırmızı taneciklerle gösterilmiştir. Kırmızı
tanecikler yanlarındaki taneciklere çarparak onları
n da titreşim hızını artırır. Bu durum sarı tanecikler
ile modellenmiştir.
Modellemede tamamı kırmızı renkli taneciklerle gösterilen tel tamamen
ısınmıştır. Yani ısı, metal telin başından sonuna doğru yayılmıştır.
.Çalışma kitabı
nızın 88. sayfası
ndaki 2. uygulamayı
yapınız.
88

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir