Isının Yayılması Nasıl Gerçekleşir

By | Mayıs 1, 2013

A. Aşağıda bulunan kavramları ve kavramlar arası iliFikileri içeren, başlangıç cümlesi verilen metni
tamamlayınız.
Kavramlar: Işıma, konveksiyon, iletim, ısı, katı, sıvı, gaz, maddesel ortam, hava
B. Oluşturduğunuz metni kavram haritasına dönüştürerek aşağıya çiziniz.
Isının çeşitli yollarla yayıldığını fark ettim. Katı maddelerde ısı
iletim yoluyla yayılır. Süt gibi sıvı maddelerde ısı konveksiyon yoluyla yayılır. Güneş ışıma yoluyla
Dünya’mızı ısıtır. Bunun için maddesel ortama gerek yoktur. Oturma odasını dolduran hava
molekülleri odayı konveksiyon yoluyla ısıtır.
Öğrencilerin oluşturacağı kavram haritası değerlendirilecektir.
Öğretmen notu
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
186
Öğrencilere, ders kitabının 184. sayfasını inceleterek
metni okutunuz.
Öğrencilere, “Isınan sıvı ve gaz moleküllerinin
topluca hareket etmesi sonucunda ısının yayılması
na konveksiyon yoluyla yayılma denir.” bilgisini
veriniz.
Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yoluyla yayıldığı
nı tekrar ediniz. Bu durumda tenceredeki çorbanı
n iletim ve konveksiyon yoluyla ısı alarak pişti-
ğini, Dünya’mızın ise maddesel ortam gerekmeden
Güneş enerjisini ışıma yoluyla alarak ısındığı bilgilerini
de veriniz
. Çalışma kitabının 94. sayfasındaki 10.
uygulamayı yaptırınız.
184
Şimdiye kadar yaptığınız etkinliklerde ısının iletim, ışıma ve konveksiyon
yoluyla yayıldığını öğrendiniz. Katılar ısıyı iletim yoluyla, sıvılar ve gazlar konveksiyon
yoluyla iletir.
Gürkan’ın annesi akşam yemeği için çorba pişiriyor. Tencere içindeki çorbanı
n pişmesi sırasında ısının hangi yollarla yayıldığını Gürkan öğrendiği bilgileri
değerlendirerek şöyle açıkladı:
Isı, ocaktan metal tencereye hem ışıma hem de iletim yoluyla aktarılır.
Tencere ısındıkça sapı dâhil her yerine ısı iletim yoluyla ulaşır. Tencere ile
temas hâlinde olan çorbanın taneciklerinin sıcaklığı ve hareket hızları artar.
Sıcaklığı artan tanecikler yükseğe çıkar, soğuk olanlar ise aşağıya iner. Yani
çorbanın pişmesi konveksiyon yoluyla gerçekleşir.
Isının yayılma yollarını ve yayıldıkları ortamları şöyle özetleyebiliriz:
• Isının, katı hâldeki maddelerde taneciklerin birbirine çarpması ile yayılması
na iletim yoluyla yayılma denir. Örneğin, “Raptiyeler Neden Düştü?”
etkinliğinizde metal telin ısınması gibi.
• Isının, gaz ve sıvı hâldeki maddeleri oluşturan taneciklerin yer değiştirmesi
ile yayılmasına konveksiyonla yayılma denir. Örneğin, suyun ısınması
gibi.
• Isının boşlukta ve saydam ortamlarda yayılmasına ışıma ile yayılma adı
verilir. Örneğin, Güneş’in Dünya’mızı ısıtması gibi.
Isı Kap ısınıyor. Kaba değen sıvı
molekülleri ısınıyor.
Sıvı tanecikleri
yükseliyor.
iletim ve
ışıma yoluyla iletim konveksiyon
.Çalışma kitabı
nızın 94. sayfası
ndaki 10. uygulamayı
yapınız.

0 thoughts on “Isının Yayılması Nasıl Gerçekleşir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir