Kabuğun Önemi

By | Nisan 30, 2013

HAYDİ YAPALIM
1. On kişilik gruplara ayrılınız.
2. Elmalardan birinin kabuğunu soyunuz. İkincisi kabuklu kalsın. Gözlemlerinizi defterinize
kaydediniz.
3. Elmaların ikisini de sınıfın bir köşesinde üç gün bekletiniz.
4. Üç gün sonra elmaları inceleyiniz. Görünüşlerini karşılaştırınız.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Elmalardaki değişiklikler nelerdir?
2. Kabuğun elmaya sağladığı yarar nedir?
3. Elma kabuğunun yaptığı görevi sizin vücudunuzda hangi yapı yapar?
• elma (2 adet)
• plastik bıçak
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Kabuğun Önemi
Hastalık yapan mikroorganizmalar vücudumuza girerken doğal engelleri aşması
gerekir. Bu doğal engeller; deri, tükürük, gözyaşı, mukus vb. dir.
Kirpiklerimiz kir ve mikroorganizmaların gözümüze girmesini engellerken gözyaşı
da mikropları zararsız hâle getirir. Vücudumuzu örten deri tıpkı bir kalkan gibidir.
Çizik ve yaralanmalar olmadığı sürece mikroorganizmaların vücudumuza girmesini
engeller. Ya burnumuz? İçinde bulunan kıllar ve mukus sayesinde havadaki mikropları
tutar. Yediğimiz besinlerdeki ve içtiğimiz içeceklerdeki mikroorganizmaları mide
asidi ve tükürükteki bazı maddeler yok edebilir.
Bazı zararlı mikroorganizmalar da hasta kişilerle temas edildiğinde, öksürme ya
da hapşırma yoluyla, böcek ya da diğer hayvanlardan bulaşabilir.
Zararlı mikroorganizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık, bu direnci
gösteren sisteme de bağışıklık sistemi denir.
“Kabuğun Önemi”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Deneysel yöntemlere vurgu yapınız.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Elmalardan birinin kabuğunu soydurunuz.
Diğeri kabuklu kalsın. Gözlemlerini not ettiriniz.
• Elmaları sınıfın bir köşesinde üç gün bekletiniz.
• Üç gün sonra elmaların görünüşlerini karşı-
laştırınız.
ETKİNLİK
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Kabuğu soyulan elmanın rengi kararmış ve
çürümeye başlamıştır.
2. Elmayı dış etkenlerden korur.
3. Derimiz bazı mikroorganizmaların vücudumuza
girmesine doğal engeldir.
Dersin İşlenişi
Kirpikler ve göz yaşının vücudu koruma etkisinden
söz ediniz. Vücudu örten derinin, tükürük, burun
ve mukusun vücudumuzun doğal engelleri olduğ
undan söz ediniz.
Hastalık mikroplarının hasta kişilerle temas, öksürme,
hapşırma yoluyla bulaşmasının yanı sıra
böcekler ve diğer hayvanlarla da bulaşabileceğini
anlatınız.
Hastalık yapan mikroorganizmalara karşı vücudun
gösterdiği dirence bağışıklık, bu direnci gösteren
sisteme de bağışıklık sistemi denir bilgisini veriniz.
Ara Disiplinler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir