Kayaç Döngüsü

By | Mayıs 3, 2013

Kayaç Döngüsü
Farklı kayaçların zamanla birbirine dönüştüğünü öğrendiniz. Bu dönüşümü, bildiğiniz kayaç örneklerinin
adlarını kullanarak şema ile gösteriniz.
C. Madenlere Şekil Verelim
Yandaki mutfak eşyalarına nasıl şekil verilmiştir?
Madenlerle teknoloji arasında nasıl bir iliFiki vardır?
Aşağıya yazınız.
Demir eritilip fabrikalarda kalıplara dökülür. Daha
sonra elde edilen gereçlerin üzerine paslanmaz madde
olan nikel-krom kaplanır.
Bu işlemleri yapan döküm fabrikaları ve kaplamacı
lık teknikleri kullanan atölyeler teknolojinin gelişmesi
sonucu artmıştır.
119
YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?
Granit
Çakıl taşı
Mermer
[!] Uyarı:
1.2 Kayaç döngüsü konusunda basınç, nem etkisi,
sıcaklık farkı vb. detaylara girilmez.
235
229
Okuma Metni
Seramiğin Efsanesi
Anadolu’nun batısındaki tarihî kentlerden Kütahya’nın adı, seramikle ilgili anlatılan rivayete dayanı
yor.
Rivayete göre, bir kadının çanak çömlek pazarına getirdiği birbirinden güzel testi, tabak ve vazolar
hem çok zarif hem de çok sağlammış. Pazara gelen alıcılar kadının yolunu gözler, onun pişirdiğ
i toprak kapları satın alabilmek için etek dolusu para harcarmış.
Çanak çömlek esnafı neredeyse işas edecek duruma düşmüş. Toplanıp şu kararı vermişler:
“Bu ince işçilik, bu sağlam çanak çömlek kadının hüneri değil, kullandığı çamurun eseri. Bizim çamurumuz
iyi değil. Kadını izleyelim, nereden toprak alıyorsa biz de oradan alalım.” demişler.
Bir pazar dönüşü yaşlı kadını gizlice izlemişler. Kadın bugünkü Kütahya’nın bulunduğu yere
gelmiş, küçücük bir tepeden heybesine toprak doldurup geri dönmüş. Ondan sonra tüm çömlekçiler
buraya yönelmiş ve atölyeler kurmuş, bir şehir yapmışlar. Adı o günden sonra “seramik şehri”
anlamına gelen “Seramorum” olmuştur. Seramorum adı Anadolu Selçukluları döneminde Kütahiye
olarak değişmiş, zamanla da Kütahya olmuştur.
Seramik ham madesi kil, kuvartz ve feldispat maddelerinin bileşenlerinden oluşur. Seramik toprağı
n ateşte sertleşmesi ile keşfedilmiştir. İnsanların suyu taşıma ve saklama ihtiyaçlarından dolayı
seramik bulunmuş ve yüzyıllardır kap kacak yapımı ve yapı tuğlası amacıyla kullanılmıştır.
Seramik ayrıca mimari yapıların iç ve dış düzeylerindeki sırlı ve sırsız kaplama elemanları, günlük
yaşama iliFikin kullanım eşyaları, fonksiyonel olmayan seramik objeler, ileri teknoloji alanı ve
sanat alanında kullanılmaktadır.
Günümüzde seramik bilgisayar teknolojisinden, uzay teknolojisine kadar uzanan kullanım alanları
ile geleceğin malzemesi hâline gelmiştir.
(Yazar tarafından derlenmiştir.)
Ders kitabının 229. sayfasındaki “Seramiğin
Efsanesi” adlı okuma metnini öğrencilerinize okutunuz.
Seramiğin kil, kuvartz ve feldispat gibi kayaçlardan
oluştuğunu belirtiniz.
Seramiğin insanların su taşıma ve saklama ihtiyacı
ndan dolayı bulunduğunu belirterek seramikten
yıllardır kap, kacak ve tuğla yapımında yararlanıldı-
ğını söyleyiniz.
Seramiğin kullanım alanlarının günümüzde arttığı
nı anlatınız. Bu alanlara örnek olarak fonksiyonel
olmayan objeleri, iç ve dış mimaride kullanımı-
nı, ileri teknoloji ve sanatsal alanda da kullanıldığı-
nı anlatınız.
Seramiğin teknolojide (elektronik, optik, mekanik
ve kimyasal özelliklerinden dolayı) mucize malzeme
olarak nitelendiğine vurgu yapınız.
Öğretmen notu
…………………………………………….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir