Kuvveti dengeleyelim

By | Nisan 27, 2013

72
Bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde ve eşit büyüklükte
iki kuvvet uygulandığında cisim hareket
etmez bilgisini vererek etkinliğin 6. basamağındaki
uygulama sonucunda kutunun bu nedenle hareket
etmediğini belirtiniz.
Bir cisme, aynı doğrultuda ve aynı yönde uygulanan
kuvvetleri çizimle gösteriniz.
Öğrencilere, ders kitabının 72. sayfasındaki resimleri
inceletiniz. Resimlerdeki eylemlerin nasıl
gerçekleştiğini sorunuz. Öğrencilere bu resimlerde
hangi kuvvetlerin uygulandığını düşünmelerini söyleyiniz.
Öğrencilerin, cisme uygulanan kuvvetin etkisini
azaltmak için o cisme zıt yönlü bir kuvvet uygulanması
gerektiğini sezip sezmediklerini kontrol ediniz.
Resimlerde uygulanan kuvvetlerin sonuçlarını
değerlendirmelerini isteyiniz. Uygulanan kuvvetlerden
hangisi daha büyükse cismin o yöne doğru hareket
ettiği sonucunu çıkarmalarına yardımcı olunuz.
40 N
20 N
. Çalışma kitabının 37. sayfasındaki 9.
uygulamayı yaptırınız.
72
Bir cisme aynı doğrultuda, aynı yönde kuvvetler uygulanırsa kuvvetlerin
çizimle gösterimi aşağıdaki gibidir.
Aşağıdaki resimlerde eylemler nasıl gerçekleşiyor? Her bir resim karesinde hangi kuvvetlerin uygulandığı
nı düşününüz?
Örneğin, sıranın yerini değiştirmek için iki öğrenci sıraya kuvvet uyguluyor. İki öğrencinin uyguladığı
kuvveti bazen bir öğrenci de tek başına uygulayabilir ve sıranın yerini değiştirebilir.
20 N
40 N
F1 = 20 N
0 F2 = 40 N
.Çalışma kitabı
nızın 37. sayfası
ndaki 9. uygulamayı
yapınız.
Bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde, eşit
büyüklükte kuvvetler uygulandığında kutu hareket
etmez. Çünkü kuvvetler birbirini dengeler.
Cisme etkiyen kuvvetlerden birini F1, diğerini
F2 ile gösterirsek uyguladığımız kuvvetlerin
çizimle gösterimi yandaki gibidir.
F1 = 30 N F2 = 30 N
0
30 N 30 N
37
KUVVET VE HAREKET
Kuvveti Dengeleyelim
9.
1. çizim 2. çizim
Sonuç: Aynı doğrultuda zıt kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisi kuvvetlerin büyüklüğüne bağ-
lıdır. Kuvvetler eşit ise cisim hareket etmez. Değil ise cisim büyük olan kuvvetin doğrultusunda
ve yönünde harekete geçer.
HAYDİ YAPALIM
1. Sınıfta ikişerli gruplar oluşturunuz.
2. Her grubun üyeleri birer dinamometre alsın.
3. Arkadaşlarınızla dinamometrelerinizin kancalarını birleştiriniz.
4. Grup üyelerinden biri 10 N diğeri 20 N’luk kuvvet uygulası
n. Ne olduğunu gözlemleyip not ediniz. Uyguladığı-
nız kuvvetleri aşağıdaki boşlukta çizimle gösteriniz.
5. Şimdi gruptaki her üye 10 N’luk kuvvet uygulasın. Ne
olduğunu gözlemleyip not ediniz. Uyguladığınız kuvvetleri
aşağıdaki boşlukta çizimle gösteriniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir