Lenf Dolaşımı

By | Nisan 30, 2013

Lenf Dolaşımı
Hiç bademcikleriniz şişti mi? Grip, nezle
gibi hastalıklara yakalandınız mı?
Dolaşım sistemine ek olarak omurgalı
hayvanlarda (balıklar hariç) bağımsız bir damar
sistemi olan lenf sistemi bulunur.
Lenf sistemi; lenf, lenf damarları ve lenf
düğümlerinden oluşur.
Lenf, kan plazması ve akyuvar taşır. Beyaz
renklidir. Lenf düğümleri ise akyuvar üreterek
vücudun hastalıklara karşı savunması-
na yardımcı olur. Lenf düğümleri boyun, kası
k, koltuk altı gibi eklem bölgelerinde bulunur.
Bademciklerimiz de lenf düğümlerinden
biridir.
Bademciklerinizin şişmesi, onların hastalı
klarla savaştığını gösterir.
Bademcikler
Yakınlarınızdan birinin kana ihtiyacı olsaydı siz neler yapardınız? Bu tür durumlarla hiç karşılaştı
nız mı?
Kan vermekle hayat kurtarabiliriz. Bazen de kendimiz baFikalarının kanına gereksinim duyabiliriz.
Bu tür acil durumlarda kan alıp verebilmek için kan grubunuzu mutlaka öğrenmelisiniz.
Toplar damar
Atar
damar
Lenf düğümleri
Tutum ve Değerler
3. • Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu
vardır.).
• Demokratik süreçlere güven duyar.
• Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.
• İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri
ve kişileri takdir eder.
• Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder
veĞveya böyle yaşayanları takdir eder.
• Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü
yapmaz, çevresine zarar vermez, baFikaları
nın hakkını çiğnemez, âdil ve dürüsttür.).
 Diğer Derslerle İliFikilendirme
2.7 kazanımı, sosyal bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji
ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl”
ünitesi kazanım 3 ile iliFikilendirilir.
Öğrencilere, ders kitabının 155. sayfasındaki
lenf sistemi şemasını inceletiniz.
Öğrencilerinize, “Hiç bademcikleriniz şişti mi?
Grip, nezle gibi hastalıklara yakalandınız mı?” soruları
nı yönelterek bu hastalıkların nedenleri ve önlemleri
konusunda bilgileri olup olmadığını kontrol
ediniz.
Dolaşım sistemine ek olarak omurgalı hayvanlarda
(balıklar hariç), bağımsız bir damar sistemi
olan lenf sisteminin varlığından söz ediniz. Lenf dü-
ğümlerinden olan bademcikler hakkında kısaca bilgi
veriniz.
Ayrıca öğrencilere aşağıdaki bilgileri de veriniz:
“Lenf, akkan demektir. Kan, kılcal kan damarları
ndan geçerken akyuvarlar ve bir kısım plazma ile
birlikte hücreler arasındaki doku sıvısına geçer. Bu
sıvının tekrar kan dolaşımına katılması gerekir. Bunu
lenf sistemi sağlar. Lenf sistemi lenf düğümlerinde
oluşturulan akyuvarlar sayesinde vücut savunması
nda görev alır.” [!] Uyarı:
2.10 Anjiyo, kalp pili, kalp nakli, by-pass ameliyatı
vb. örnek olarak verilir.
Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir