Maddelerin özellikleri

By | Nisan 23, 2013

2. Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında iliFiki kurmak bakımından öğrenciler;
2.1. Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır (BSB-9).
2.2. Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.
2.3. Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder (BSB-30).
2.4. Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.
2.5. Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.
2.6. Basit molekül modelleri yapar (BSB-28).
2.7. Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.
2.8. Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt eder (BSB-30).
Bilimsel Süreç Becerileri
9. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında Fikir öne sürer.
28. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek
gözlem sıklığı dağılımı, çubuk graFik, tablo ve Şziksel
modeller gibi farklı formlarda gösterir.
30. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir