MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

By | Nisan 28, 2013

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Parmak İzi
4.
Bir parça beyaz kâğıdın üzerini kurşun kalem ile karalayınız. Sağ elinizin baş parmağını karaladığı
nız yere kuvvetle bastırınız. Saydam bir bant alarak baş parmağınıza yapıştırınız. Daha sonra
bandı parmağınızdan çıkarıp beyaz bir kâğıda yapıştırınız. Altına adınızı yazınız.
Aynı işlemleri evdeki diğer aile bireyleri içinde yapınız. Büyüteçle aldığınız parmak izlerine bakı-
nız. Ne görüyorsunuz? Parmak izleri birbirinin aynısı mı?
Parmak izi insanların kimliğini tanımlamada kullanılır. Maddeleri tanımlamada size neler yardımcı
olur? Aşağıya yazınız.
Maddeleri tanımlada o maddenin sahip olduğu atom ve molekül sayısı yardımcı olur.
Ben
Öğrencilerin vereceği
cevaplar değerlendirilecektir.
Annem
Öğrencilerin vereceği
cevaplar değerlendirilecektir.
Babam
Öğrencilerin vereceği
cevaplar değerlendirilecektir.

100
“Çevrenizde gördüğünüz tüm maddelerin atomları
aynı yapıda mıdır? Altın atomu ile oksijen atomu
aynı olabilir mi?” sorularını öğrencilere yönelterek
etkinlik sonrasında oluşturdukları modelleri inceletiniz.
Öğrencilere, “Bazı modeller tek atomdan, bazı-
ları ise farklı atom ya da atom kümelerinden oluşmuştur.
Neden?” sorusunu sorunuz. Maddeyi oluşturan
taneciklerin atom ya da moleküller olduğunu
söyleyiniz. Atomu, maddeyi oluşturan ve onun tüm
özelliklerini gösteren en küçük tanecik şeklinde tanı
mlayınız. Bazı maddelerin doğada tek atom hâlinde
bulunmayıp atom kümeleri şeklinde bulundu-
ğunu, iki ya da daha çok atomdan oluşan kümelere
molekül adı verildiğini anlatınız.
. Çalışma kitabının 50. sayfasındaki 5 ve
6. uygulamaları yaptırınız.
Bazı elementlerin doğada gruplar hâlinde bulunduğ
unu, bu grupları oluşturan atomların aynı
cins ya da farklı cinste olabileceğini söyleyiniz.
Öğrencilere, ders kitabının 99. sayfasındaki “Kırmı
zı, Mavi Toplar” etkinliğini yaptırınız. Etkinlik sonunda
molekül kavramını anlamalarını sağlayınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 15 dk
Uygulama : 15 dk
Tartışma : 10 dk
99
Bazı elementleri oluşturan atomlar kümeler
hâlinde bulunur. Doğada da buna benzer durumlarla
karşılaşabiliriz. Örneğin, resimde gördüğ
ünüz kiraz ikişerli grup hâlindedir.
Atomların kümeler hâlinde oluşturduğu elementleri
ve bileşikleri aşağıdaki etkinliği yaparak
inceleyebilirsiniz.
Bazı element atomlarından farklı olarak hidrojen, oksijen ve iyot elementlerini
oluşturan atomlar kümeler hâlinde bulunur. Bu atom kümelerine
molekül adı verilir. Bu tür elementlere de moleküler yapıdaki elementler adı
verilir.
.Çalışma kitabı
nızın 50. sayfadaki
5 ve 6. uygulamaları
yapı-
nız.
HAYDİ YAPALIM
1. Kırmızı oyun hamurundan büyükçe üç top yapınız.
2. Şimdi de mavi oyun hamurundan dört adet biraz daha küçük toplar yapınız.
3. Bir kürdanın uçlarını iki mavi topa batırarak model oluşturunuz.
4. Kırmızı iki topa da bir kürdanın uçlarını batırarak model oluşturunuz.
5. Farklı iki kürdan alınız. Kürdanların uçlarını mavi toplara batırınız. Kürdanların açıkta kalan
uçlarını daha önce yaptığınız kırmızı toplardan birine, aralarında geniş açı oluşacak şekilde
batırarak bir model daha oluşturunuz.
(Not: Kırmızı topların oksijen atomunu, mavi topların ise hidrojen atomunu temsil ettiği varsayı
lmalıdır. Gerçek moleküllerde kullandığınız kürdanın karşılığı olan bir bağlayıcı yoktur.)
SORULARI YANITLAYALIM
1. Yaptığınız modeller birbirinden farklı mıdır? Neden?
2. Hangi modeller aynı atomlardan oluşmuştur?
• kürdan (1 paket) • oyun hamuru (kırmızı ve mavi)
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Kırmızı, Mavi Toplar
50

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir