MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Elementi Bulalım

By | Nisan 28, 2013

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Elementi Bulalım
5.
Aşağıda bazı maddelerin atomik veya moleküler yapılarının sembolik gösteriminin yer aldığı
kartlar verilmiştir. Kartları inceleyerek “atomik yapılı, moleküler yapılı ve bileşik” olarak sınışandırı-
nız. Yaptığınız sınışandırmayı kartların altındaki noktalı yerlere yazınız.
Aşağıda verilen modellerden hangisi ya da hangileri element modelidir? Cevaplarınızı modellerin
altındaki noktalı yere yazınız.
1. elementtir.
moleküler atomik bileşik
Hangisinin Molekülü Yoktur?
6.
1 2 3 4
“Kırmızı, Mavi Toplar”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Deneysel yöntemlere vurgu yapınız.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Etkinlik bittikten sonra her öğrenci için etkinlik
değerlendirme formunu (Ek-1) doldurup dosyaları
nda saklayınız.
• Öğrencilerin, gruplar için hazırlanan değerlendirme
formunu (Ek-2) doldurmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizden ikişerli gruplar oluşturunuz.
• Kırmızı ve mavi oyun hamurundan farklı büyüklükte
toplar yaptırınız.
• Bu toplardan farklı modeller oluşturmalarını
söyleyiniz.
ETKİNLİK
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Farklıdır. Bazıları mavi, bazıları kırmızı renkte
ve farklı büyüklüktedir.
2. İki kırmızı ve iki mavi renk topla yapılan modeller
aynı cins atomlardan oluşmuştur.
101
. Çalışma kitabının 51 ve 52. sayfalarındaki
7 ve 8. uygulamaları yaptırınız.
100
Etkinliğinizde gördüğünüz gibi bazı moleküller tek çeşit atomdan
oluşurken bazıları farklı atomlar içerir. Örneğin, hidrojen molekülü
iki hidrojen atomundan oluşurken su molekülü iki hidrojen ve
bir oksijen atomundan oluşur.
Günlük yaşamda karşılaştığımız çok sayı
da madde birbirinden farklı ve çok sayıda
atomun çeşitli şekilde bir araya gelmesiyle
oluşur. İki veya daha fazla çeşitte element
atomunun bir araya gelmesiyle oluşan yeni,
saf maddelere bileşik adı verilir. Bileşiği
oluşturmak için bir araya gelen atomlar farklı
özellikte yeni bir madde oluşturur. Yeni bileşiğ
i oluşturan atomların moleküllerinin her
biri diğeri ile aynı sayıda ve çeşitte atoma
sahiptir.
Hidrojen
molekülü
Su
molekülü
İyot molekülü
Protein molekülü
Karbon monoksit bileşiğini oluşturan karbon ve oksijen atomlarıdır. Karbon monoksit, karbon ve
oksijenden tamamen farklı bir özelliğe sahiptir.
Örneğin, su bir bileşiktir. Suyu meydana getiren moleküller
iki adet hidrojen, bir adet oksijen atomundan oluşmuştur.
Tuzun örgü modeli
Karbon
atomu
Oksijen
atomu
Karbon monoksit
molekülü
.Çalışma kitabı
nızın 52. sayfası
ndaki 8. uygulamayı
yapınız.
.Çalışma kitabı
nızın 51. sayfası
ndaki 7. uygulamayı
yapınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir