MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Göremezsiniz, Ama Model Oluşturabilirsiniz

By | Nisan 22, 2013

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Göremezsiniz, Ama Model Oluşturabilirsiniz
7.
Aşağıdaki etkinliği yaparak tanecik modeli hakkında bilgi edininiz.
HAYDİ YAPALIM
1. Beyaz oyun hamurundan, fazla büyük olmayan toplar yapınız.
2. Pipetten 5 cm uzunluğunda parçalar kesiniz.
3. Pipet parçaları ile yaptığınız topları birbirine bağlayınız.
4. Şimdi de sarı, kırmızı ve mavi oyun hamurundan farklı büyüklükte toplar oluşturunuz. Oluşturduğ
unuz topları atom ve molekül modellerine bakarak pipet yardımı ile birbirine bağlayı
nız.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Oyun hamurlarından kaç değişik model oluşturabildiniz?
Öğrencilerin her iki soruya da vereceği cevaplar ve yapacağı modeller değerlendirilecektir.
2. Oluşturduğunuz modeller kaç farklı atomdan meydana gelmiştir?
Öğrencilerin her iki soruya da vereceği cevaplar ve yapacağı modeller değerlendirilecektir.
• mavi, sarı, kırmızı, beyaz oyun hamuru
• pipetler
• makas
• atom ve molekül modelleri
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Molekül Modeli Yapalım
Öğrencilere, ders kitabının 100. sayfasını inceleterek
görsel okuma ve sunu yapmalarını sağlayı-
nız.
Molekülleri meydana getiren farklı atomların,
özellikleri ve büyüklükleriyle de birbirinden farklılık
gösterdiğini belirtiniz.
Molekülü oluşturan atomların sayısı az ise basit
yapılı, çok ise karmaşık yapılı olarak adlandırıldığı-
nı söyleyiniz.
Örneğin su, hidrojen, iyot ve oksijen molekülü
basit yapılı, hücremizde bulunan yağ ve proteinler
karmaşık yapılı moleküllerdir, bilgisini veriniz.
Öğrencilere, “Farklı renk ve büyüklükteki topları
bir araya getirerek yaptığınız model element değilse
nedir?” sorusunu yöneltiniz.
Öğrencilerin oyun hamuru ya da toplarla oluşturdukları
modelin iyot olduğunu düşünmelerini isteyiniz.
“İyot bir element midir?” sorusunu sorunuz.
Elementlerin, içinde farklı cins atom bulundurmadığı
nı, farklı element atomlarının bir araya gelip
birleşerek yeni bir madde oluşturabileceğini anlatı-
nız.
Farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları
yeni özellikteki saf maddeye bileşik denir,
tanımını yapınız.
Öğrencilere, su ve karbon monoksit molekül
modellerini inceletiniz.
“Molekülü olmayan madde var mıdır?” sorusunu
öğrencilere yöneltiniz.
Maddenin sayılamayacak kadar çok atomdan
oluştuğuna vurgu yapınız.
Daha önce yapılan modellerde maddeyi temsilen
birçok top ya da oyun hamurunu yan yana getirdiklerini
hatırlatınız. Molekülü olmayan maddenin
sayılamayacak kadar çok atomdan oluştuğunu vurgulayı
nız. Tuzun örgü modelini inceletiniz. Ayrıca
bu maddelere altın, gümüş ve demiri örnek verebilirsiniz.
[!] Uyarı:
2.3 Bileşiklerin sadece modelleri incelenecek;
su, karbon monoksit, karbon dioksit, kükürtdioksit
hariç, bileşik adları verilmeyevektir. Burada verilmek
istenen Fikir sadece bileşiklede birden çok tip
element (atom) bulunduğu ve bunların birbirine
bağlı olduğudur.
102
101
Atomik yapıda
olanlar
Saf Madde
Elementler Bileşikler
Moleküller yapıda
olanlar
Moleküller yapıda
olanlar
Moleküller yapıda
olmayanlar
Bunları Biliyor musunuz?
İnsan vücudunda % 10 hidrojen, % 61 oksijen, % 23 karbon, % 0,0006 demir,
bunların yanı sıra sodyum, potasyum, magnezyum, azot gibi elementler
bulunur. Elementler yaşamımız için önemlidir. Çünkü eksikliklerinde sağlık
problemleri yaşarız.
Bileşiklerin ve elementlerin bazıları moleküllerden oluşurken bazıları moleküler yapıda değildir.
Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlerin atomları sayılabilir. Moleküler yapıda olmayan element
ve bileşiklerin atomları sayılamaz. Örneğin, tuz moleküler yapıda olmayan bir bileşiktir. Bir tuz tanesini
görebilseydik farklı cins atomlardan ve düzenli tanecik yığınlarından oluştuğunu görürdük.
Bakır elementi doğada atom hâlinde bulunur. Moleküler yapıda değildir. Birbirine bağlanmış sayı
lamayacak kadar çok atomdan oluşmuştur.
Saf maddelerin sınıfandırması aşağıda verilmiştir. İnceleyiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir