MADDENİN YAPI TAŞLARI: ATOMLAR

By | Nisan 28, 2013

1. BÖLÜM: A. MADDENİN YAPI TAŞLARI: ATOMLAR
• Tarih Boyunca Atom Fikri
• Hücre Atoma Göre Çok Büyüktür
2. BÖLÜM: B. ELEMENTLER – BİLEŞİKLER – MOLEKÜLLER
3. BÖLÜM: C. FİZİKSEL DE/İŞİM – KİMYASAL DE/İŞİM
• Atomlar, Moleküller ve Saşık
4. BÖLÜM: Ç. MADDENİN HÂLLERİ VE TANECİKLİ YAPISI
3. ÜNİTE
MADDENİN
TANECİKLİ YAPISI
3. ÜNİTE
MADDENİN TANECİKLİ
YAPISI
Bu ünite için
öngörülen süre
28 ders saatidir.
84
KAVRAM HARİTASI
Ünitenin çerçevesini belirlemek için kavram haritasını inceleyiniz.
Molekül Bileşik
Atom Element
Katı
Sıvı
Gaz
Öteleme
MADDE Hareketi
Kimyasal
Değişim
Şziksel
Değişim
oluşturur. farklı tür içerir.
oluşur.
tek tür içerir.
olabilir.
olabilir.
olabilir.
yapmaz.
yapar.
yapar.
uğrayabilir.
uğrayabilir.
85
Bu bölüm için
öngörülen süre 8 ders
saatidir.
Kazanımlar
1. Maddenin yapı taşları olan atom ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma-genleşme özelliklerini karşılaştırır (BSB-1, 2, 4, 5, 6).
1.2. Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 8).
1.3. Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini deney yaparak fark eder (BSB-15, 16, 17, 18).
1.4. Maddelerin nereye kadar ardışık bölünebileceğini sorgular (BSB-30, 31).
1.5. Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir (TD-5).
1.6. Maddenin, küreye benzer yapı taşlarını atom şeklinde adlandırır.
1.7. Atom kavramı ile ilgili düşüncelerin zaman içinde değiştiğini fark eder (FTTÇ-1, 2, 3, 4, 14).
1.8. Atomların daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu ifade eder (TD-3).
Bilimsel Süreç Becerileri
1. Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.
2. Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler.
4. Nesneleri sınışandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.
5. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
6. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.
8. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.
15. Verilen bir olaydaki bağımsız değiFikenin bağımlı değiFiken üzerindeki etkisini denenebilir bir önerme
şeklinde ifade eder.
16. Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.
17. Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.
18. Verilen malzemeleri kullanarak kurduğu hipotezi sınamaya yönelik tasarladığı deneyi gerçekleştirece-
ği bir düzenek kurar.
30. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.
31. Elde edilen bulgulardan desen ve iliFikilere ulaşır.
84
Resimdeki evin duvarı çok sayıda
tuğladan oluşmuştur. Tuğlayı oluşturan
daha küçük tanecikler var mıdır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir