Solunum sistemini olumsuz etkileyen etmenler

By | Nisan 20, 2013

3.4 Solunum sistemini olumsuz etkileyen etmenler
için sigara, havayı kirleten maddeler, asbest
vb. örnek olarak verilebilir.
• Solunum Sisteminin Sağlığı
Öğrencilere, solunum sistemini olumsuz etkileyen
etmenler için sigarayı, teknolojinin gelişmesi
sonucu oluşan ve havayı kirleten maddeleri örnek
vererek aşağıdaki bilgileri veriniz:
“Teknolojik gelişmelerden bazıları solunum sisteminin
sağlığını tehdit edebilir. Örneğin, otomobillerin
egzozlarından çıkan zararlı gazlar solunum
sistemini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle araba
egzozları ve fabrika bacaları gibi bölümlere Şltre takı
lmalıdır.
Sigara, solunum sistemini olumsuz yönde etkileyen
zararlı bir alıFikanlıktır. Sigaradan ve sigara
içilen yerlerden uzak durmalıdır.”
Öğrencilere, ders kitabının 165. sayfasındaki
“Solunum Sisteminin Sağlığı” bölümündeki bilgileri
okutarak teknolojik gelişmelerin solunum sistemi
sağlığına olumlu – olumsuz etkilerini tartışmalarını
sağlayınız.
Araştırma
Öğrencileri, solunum sistemi
hastalıklarının teşhis ve tedavisinin
günümüzde nasıl yapıldığını araştırmaları
için bir doktordan ya da sağ-
lık ocaklarından bilgi almaları konusunda
yönlendiriniz. Araştırma sonuçları
nın sınıfta paylaşılmasını
sağlayınız.
Öğrencilerin, ders kitabının 166 ve 167; çalışma
kitabının 85 ve 86. sayfalarındaki değerlendirme
sorularını yanıtlamalarını sağlayınız.
166
A. Cevaplar
1. Kemik zarı, kemiğin en dış kısmında bulunur.
Kemiğin enine büyümesinde ve beslenmesinde
rol oynar. Kırılan kemiğin onarılmasını
sağlar.
2. Kol ve bacaklarımızda kemiklerin birbirine
bağlandığı yerlerde bulunur.
3. Kaslarımız kasılıp gevşeyerek hareket etmemize
yardımcı olur. Hareketimizi sağlayan
kaslar, vücudumuzda çiftler hâlinde bulunur.
Aynı anda kasılıp gevşeyen kaslar olduğu gibi
zıt yönde kasılıp gevşeyen kaslar da vardı
r. Kol ve bacaklarımızın hareketine zıt yönde
kasılıp gevşeyen kaslar yardımcı olur.
4. Temiz kanın kalpten atardamarla çıkarak vücuda
dağılması ve hücrelerde karbon dioksitçe
zenginleştikten sonra toplardamarlarla
kalbe dönmesine büyük dolaşım adı verilir.
Karbon dioksitçe zengin kanın kalpten akci-
ğerlere giderek alveollerde oksijence zenginleştikten
sonra tekrar kalbe dönmesine küçük
dolaşım adı verilir.
5. A Rh(+) grubundan kan alabilir.
6. Zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuzu
bağışıklık sistemi korur. Bağışıklık sisteminin
en önemli savaşçıları akyuvarlardır.
Ayrıca geçirdiğimiz bazı hastalıklar ve anne
sütü doğal bağışıklık sağlayan etmenlerdir.
7. Aşı, bazı hastalıklarla savaşmanın en etkili
yoludur.
Akyuvarlar, aşı ile vücuda verilen zayışatılmı
ş hastalık mikrobu ile savaşarak yok ederler.
Vücut bu yolla bazı hastalıklara karşı ba-
ğışıklık kazanır.
8. Otomobil ve fabrikalar yaşamımızı teknolojik
açıdan zenginleştirirken solunum sistemimizi
olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle otomobil
egzozlarına ve fabrika bacalarına Şltre takılmalı
dır. Temiz ve havadar yerlerde bulunulmalı
dır.
DERS KİTABI DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI
B. Cevaplar
1. f
2. a
3. e
4. c
5. d
6. b
7. h
8. g
9. ı
C. Cevaplar
1. D
2. A
3. A
4. C
5. C
6. B
166
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Uzun bir kemiğin üzerini saran kemik zarının görevi nedir?
2. Oynar eklemler vücudumuzun hangi bölümlerinde bulunur?
3. Kasların hareketteki önemi nedir?
4. Büyük ve küçük kan dolaşımı neye denir?
5. Ayla, A Rh(+) kana sahiptir. Ayla’ya kan gerektiğinde hangi gruplardan kan alabilir?
6. Zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuz kendini nasıl korur?
7. Aşının bağışıklık sistemindeki önemi nedir?
8. Solunum sisteminin sağlığını korumak için neler önerirsiniz?
B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
1. Akyuvar a. Hücrelere kadar kanı götürür.
2. Kılcal damar b. Oksijen ve karbon dioksit taşınmasında görevlidir.
3. Kan pulcukları c. Kanı kalpten vücuda taşır.
4. Atardamar ç. Zararlı mikroorganizmalara karşı vücudun gösterdiği dirençtir.
5. Toplardamar d. Vücuttaki kanı kalbe getirir.
6. Alyuvar e. Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
7. Antibiyotik f. Vücut savunmasında görevlidir.
8. Serum g. Doğal bağışıklığımıza destek olan sıvıdır.
9. Eklem h. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları tedavi edebilir.
ı. Kemiklerin birbirine bağlandığı yapıdır.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve onarımını sağlayan
yapıdır?
A. Sarı kemik iliği B. Kıkırdak C. Kırmızı kemik iliği D. Kemik zarı
2. Elimizi başımıza götürdüğümüzde kolumuzun ön ve arka kısmındaki kaslar nasıl çalışır?
A. Arkadaki gevşer, öndeki kasılır.
B. Öndeki gevşer, arkadaki kasılır.
C. Hem öndeki hem de arkadaki gevşer.
D. Hem öndeki hem de arkadaki kasılır.
3. Aşağıdakilerden hangisi alyuvarların görevidir?
A. Oksijen ve karbon dioksiti taşımak
B. Bağışıklık sistemini oluşturmak
C. Kanamalarda kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir