Toprak Çeşitleri

By | Nisan 26, 2013

HAYDİ YAPALIM
1. Kavanozları etiketleyiniz ve A, B, C olarak adlandırınız.
2. Yakın çevrenizden kürek yardımıyla farklı toprak türleri alarak ayrı ayrı kavanozlara koyunuz.
3. Kavanozlardaki toprağı ayrı ayrı plastik küvetlere boşaltınız.
4. Küvetlerdeki toprağın renk, koku, nem ve tanecik özelliklerini inceleyiniz. Gözlemlerinizi not
ediniz.
5. Şimdi de büyüteç yardımı ile toprakları inceleyiniz. Gözlemlerinizi not ediniz.
6. Getirdiğiniz toprak örneklerinin her birinden ikişer kaşık alınız. Bunları ayrı konserve kutuları
na koyunuz. İspirto ocağı üzerinde kavurunuz.
7. Toprak örneklerinden bir miktar alarak cam parçaları üzerine sürtünüz. Camı çizip çizmediğ
ini gözlemleyiniz.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Hangi toprak daha koyu renklidir?
2. İncelediğiniz toprakların birbirinden farkları nelerdir?
3. Hangi toprak daha nemlidir?
4. Büyüteçle toprak örneklerini incelediğinizde hangi farklılıkları gözlemlediniz?
5. Gözlemlediğiniz toprak çeşitlerinden nerede yararlanıldığını tartışınız?
• kürek
• kavanoz (3 adet)
• plastik küvet (3 adet)
• tatlı kaşığı
• konserve kutusu (2 adet)
• ispirto ocağı
• büyüteç
• yakın çevreden alınan toprak
• cam (10 cm x 10 cm, 3 adet)
• etiket (3 adet)
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Toprağın Özellikleri
• Öğrencilerin, gruplar için hazırlanan değerlendirme
formunu (Ek-2) doldurmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizi üçerli gruba ayırınız.
• Kavanozları etiketlemelerini ve ayrı bölgelerden
aldıkları toprakları kavanozlara koymalarını
isteyiniz.
• Kavanozdaki toprakları ayrı plastik küvetlere
dökerek büyüteçle ve çıplak gözle renk, koku, tanecik
ve nem özelliklerini incelemelerini söyleyiniz.
Toprak örneklerini ayrı konserve kutularına koyarak
ısıttırınız. Örneklerden bir parça alarak cama sürmelerini
ve gözlemlerini not etmelerini söyleyiniz.
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Kavanozlardaki topraklardan biri daha koyu
renklidir.
2. Renkleri ve taneciklerinin büyüklükleri farklıdır.
3. Isıtılan topraklardan buharı fazla olan daha
nemlidir.
4. Renkleri, tanecik yapıları ve nem açısından
birbirinden farklıdır.
5. Tarım, inşaat malzemesi, cam, ayna ve günlük
yaşamda kullandığımız bazı gereçlerin yapı-
mında kullanılır.
Anahtar Kavramlar:
• Erozyon • Toprak çeşitleri
Ana Fikir
Toprak çeşitleri ve erozyon hakkında bilgi edinmek.
Erozyondan korunmak için bireysel ve işbirliğ
ine dayalı çözüm önerileri sunmak.
Etkinlik Listesi
• Toprağın Özellikleri
• Topraklarımız Yok Oluyor
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 25 dk
Tartışma : 5 dk
“Toprağın Özellikleri”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Etkinlik sonunda her öğrenci için etkinlik de-
ğerlendirme formu (Ek-1) düzenleyip dosyalarında
saklayınız.
ETKİNLİK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir