YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR

By | Nisan 3, 2013

YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?
Dinozor Maketi Yapalım
2.
• Oyun hamuru, kibrit çöpleri ve raptiye kullanarak bir dinozor maketi oluşturabilir misiniz? Maketi
nasıl yapacağınızı aşağıya yazınız.
• Yaptığınız dinozor maketinin resmini aşağıya çiziniz.
Öğrencilerin yaptıkları maketler değerlendirilecektir.
Öğrencilerin çizdiği resimler değerlendirilecektir.
“Fosil Yapalım”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Etkinlik sonunda her öğrenci için etkinlik de-
ğerlendirme formu (Ek-1) düzenleyip dosyalarında
saklayınız.
• Öğrencilerin, gruplar için hazırlanan değerlendirme
formunu (Ek-2) doldurmalarını sağlayı-
nız.
• Öğrencilerinizden beş grup oluşturunuz.
• Her grubun getirilen kuru ağaç dalı, deniz kabuğ
u, böcek ölüsü, çam kozalağa, ceviz örneklerinden
birini almasını sağlayınız.
• Oyun hamurundan yeteri kadar parça kopararak
plastik tabağa yerleştirmelerini isteyiniz.
• Seçtikleri örneği oyun hamurunun üzerine iyi
bastırıp kaldırmalarını ve oluşan izi büyüteçle incelemelerini
söyleyiniz.
• Plastik kâseye 4-5 kaşık alçı tozu koyarak su
ile karıştırmalarını, oyun hamurunun üzerine dikmelerini
ve gözlemlerini not etmelerini isteyiniz.
ETKİNLİK
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Oyun hamuru kolay şekil alma özelliğine sahiptir.
2. Oyun hamuru üzerinde oluşan iz kalıp yerine
kullanılır.
239
. Çalışma kitabının 121. sayfasındaki 3,
4 ve 5. uygulamaları yaptırınız.
• Fosiller Neyi Anlatır?
Dersin İşlenişi
“Geçmiş yıllarda yaşayıp günümüzde yaşamayan
canlılar var mıdır? Dinozorlar günümüzde yaşı-
yor mu?” sorularını öğrencilere yöneltiniz. Ders kitabı
nın 232. sayfasındaki resimleri inceletiniz. Sayfanı
n en üstündeki resme bakarak dinozorun büyüklüğ
ü hakkında bir şey söyleyip söyleyemeyeceklerini
sorunuz. Soruyla ilgili beyin fırtınası yapmaları
nı sağlayınız.
Öğrencilerinize, fosilleri inceleyen bilim dalına
paleontoloji, bilim insanlarına da paleontolog adı-
nın verildiğini söyleyiniz ve paleontologların çalışma
alanları hakkında bilgi veriniz.
Öğrencilerinize, aşağıdaki bilgileri de veriniz:
Milyonlarca yıl önce ölen bitkilerin kalıntıları okyanusları
n tabanında bir tabaka oluşturdu. Bu tabaka
kil, kum ve diğer minerallerle örtülerek tortul
kayaçları meydana getirdi. Bu bölgede daha sonra
oluşan kayaçlar ve sıkışmanın etkisiyle bitki kalıntı-
ları petrol, doğal gaz ve kömür yataklarına dönüştü.
Bu nedenle petrol, doğal gaz ve kömür gibi yakı
tlara fosil yakıt denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir