Ahi Evran

By | Ağustos 29, 2013

Okulunuzda “Ahilik Haftası”nın niçin kutlandığı hakkında neler biliyorsunuz?

İslam dininin Türkler arasında yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden biri de Ahi Evran’dır. Asıl

adı Şeyh Nasiruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas’tır. 1172 yılında Azerbaycan’ın Hoy şehrinde

doğmuş, 1262 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir. Ahi Evran, başta doğduğu şehir olan Hoy olmak

üzere Horasan, Maveraünnehir ve Bağdat’ta eğitim ve öğretim görmüştür. Daha sonra Anadolu’ya

gelmiş ve Konya’ya yerleşmiştir. Konya’da bir müddet kaldıktan sonra Kayseri’ye gelerek burada

dericilik mesleğiyle uğraşmıştır. Bir süre sonra Kayseri’den Kırşehir’e göç etmiştir. Burada “Ahilik”

(Kardeşlik) adı verilen meslek birliğini kurmuştur. Türbesi Kırşehir’dedir.(

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir