Ahlak

By | Ağustos 14, 2013

Öğrencilerinizden “İbadet” konusunun
“Düşünelim” bölümündeki soruyu cevaplamala-
rını isteyiniz.
2. İbadet kavramını açıklayınız. Öğren-
cilerinize 91. sayfadaki açıklama paragraflarını
okutup “Resim 4.2.”yi inceletiniz. Konu ile ilgili
ayet meallerini perdeye yansıtınız ve öğren-
cilerinizden bunlarla ilgili yorum yapmalarını
isteyiniz.
3. Öğrencilerinize “Bulalım Değerlendirelim”
etkinliğini yaptırarak onların Kur’an-ı Kerim
meali kullanma becerilerini geliştirmelerini sağ-
layınız.
4. Öğrencilerinizden “Ahlak” konusunun
“Düşünelim” bölümündeki soru ile ilgili bildikle-
rini paylaşmalarını isteyiniz.
5. Konunun ilk paragrafı çerçevesinde
ahlak kavramını ve ahlak ile iman ve ibadet
arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Paragrafta verilen
Asr suresi 1-3. ayetleri perdeye yansıtıp öğren-
cilerinizle birlikte yorumlayınız.
6. Öğrencilerinize 92. sayfadaki “Değer-
lendirelim” etkinliğini yaptırınız. Bunun için veri-
len ayet meallerini perdeye yansıtıp öğrencile-
rinizin değerlendirmelerini sağlayınız.
7. Konunun 92. sayfadaki 2-4. paragrafları-
nı okutup öğrencilerinizin Kur’an’a göre ahlaki
değerler hakkında bilgi edinmelerini sağlayınız.
Bunlarla ilgili ayet meallerini perdeye yansıtıp
öğrencilerinizle birlikte yorumlayınız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir