Çalışma kitabı soru ve cevapları

By | Ekim 2, 2013

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Aşağıda verilen kavramları ilgili olduğu ifadelerle eşleştirelim. Kavramlarla eşleştir-
diğimiz ifadenin başındaki harŞ örnekteki gibi ilgili kısma yazalım. Kavramların birden fazla
ifadeyle eşleşebileceğini unutmayalım. (11 x 2 = 22 Puan)

1. D
2. C
3. A
4. B
5. D
6. B

Kavramlar İfadeler
1. Gırtlak a. Destek ve hareket sağlama
2. Kas b. Besin, oksijen, karbon dioksit
3. Diyafram gibi maddeleri vücutta taşıma
4. Kan c. Soluk alıp verme
5. Soluk borusu ç. Kanı damarlara pompalama
6. Damar d. Kanın vücutta dolaşmasını sağlama
7. Yutak
8. Kemik
9. Eklem
10. Akciğer
11. Kalp

1 c
2 a
3 c
4 b
5 c
6 d
7 c
8 a
9 a
10 c
11 ç

Aşağıda çerçeve içinde bazı sözcükler verilmiştir. Bunları kullanarak eksik cümle-

Çalışma Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

leri uygun şekilde tamamlayalım. (6 x 4 = 24 Puan)
stetoskop akciğer karbon dioksit lif kalp egzersiz

diyafram damar

Bu değerlendirmenin amacı öğrencilerin, ünitede verilmesi
hedeflenen bilgi ve becerileri ne oranda edindiklerini tespit etmektir.
Soruların sınıfta ortalama 20 dakika içinde cevaplanması istenir.
Bu süre sonunda cevaplar açıklanarak öğrencilerin puanlarını
hesaplamaları sağlanır, kalan süre içinde verilen cevaplar tartışılır,
hata yapılan sorular üzerinde durulur ve gerekirse konu tekrarı yapılır.

1. Göğüs kafesimiz hayati önem taşıyan ……kalp……. ve ………………. korur.
2. Soluk alırken havanın akciğerlere dolmasında ………………. adı verilen yapı rol oy-
nar.
3. Kalp atışı ve soluk alıp vermeyi dinlemek için kullanılan alete ………………. denir.
4. Kaslarımız………lif……. adı verilen ipliksi yapılardan oluşur.
5. Soluk verme sırasında dışarıya …………… …………. veririz.
6. Düzenli ………………. yapmak sağlıklı olmamızı sağlar.
Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (9 x 6 = 54 Puan)
1.Aşağıdakilerden hangisi besinlerden enerji elde etmek için kullandığımız ve soluk alma
sırasında havadan aldığımız maddedir?
A) Şeker B) Su C) Tuz D) Oksijen
2. Aşağıda verilen seçeneklerde yer alan meslek gruplarından hangisinin yaptığı işten
dolayı kasları daha gelişmiştir?

30

A) Öğretmen B) Doktor C) İnşaat işçisi D) Şoför

46

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir