Ebu Hanife

By | Ağustos 25, 2013

Hanefilik” ve “İmam-ı Azam” ifadelerini daha önce hiç duydunuz mu? Bunlar hakkında

neler biliyorsunuz?

Türklerin İslam dinini doğru bir şekilde öğrenip yaşamasında etkili olan şahsiyetlerden biri Ebu

Hanife’dir. Asıl adı Numan bin Sabit’tir. 699 yılında Kûfe’de doğmuş, 767 yılında Bağdat’ta vefat

etmiştir. İslam dünyasının büyük fıkıh bilginlerindendir. Ebu Hanife, İslam dünyasında “İmam-ı Azam”

(Büyük Bilgin) olarak tanınmıştır.

Görüşleri,vefatındansonraöğrencileri

tarafından “Fıkhu’l-Ekber” adlı eserde toplanmıştır. Özellikle

onun fıkıh alanındaki görüşleri doğrultusunda yazılan eser-

ler, Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak

okutulmuştur. Türklerin İslam’ı anlama, yorumlama ve yaşa-

malarında Ebu Hanife’nin İslam’a bakış açısı etkili olmuştur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir