Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Evreleri

By | Mart 18, 2013

Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramının başlıca özellikleri özetle
şu şekilde ifade edilebilir:
1. Her bireyin ahlaki yargı gelişimi aynı şekildedir.
2. Ahlaki gelişim aşamalı olarak devam eder ve süreklilik arz
eder.
3. Belli bir dönemde birey, o döneme ait yargılarda bulunur; nadiren
daha alt dönemlere geriler.
4. Ahlaki gelişim spontane olarak gerçekleşir, eğitim sadece bir
sonraki döneme geçilmesine yardım eder.
Heteronom Dönem
(Başkasına bağımlı ahlaki
basamak)
Otonom Dönem
(Bağımsız ahlaki basamak)
Yaklaşık olarak yaşlar: Okul
öncesinden sekiz yaşına kadar.
Özellikleri
1. Mutlaklık- Kurallar sorgulanamaz.
2. Davranışların sonuçları niyetten
daha önemlidir.
3. Kurallar asla değiştirilemez.
4. Her yerde var olan bir adalet
duygusu hâkimdir. Yanlış
yapanlar Allah tarafından cezalandı
rılacaklardır.
Yaklaşık olarak yaşlar: Sekiz
yaş ve sonrası.
Özellikleri
1. Görecelilik- Aynı kurallar her
yerde ve her zaman uygulanmayabilir.
2. Sonuçlara daha çok niyetler
itibarıyla bakılır.
3. Eğer herkes kabul ederse
kurallar değiştirilebilir.
4. Haddi aşanlara karşı daima
eşit şekilde davranılmayacağı
ükri gelişmeye başlar.
XII
Kohlberg’in belirlediği ahlaki gelişim evrelerinin özetini şöyle
bir tablo ile gösterebiliriz:
Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Evreleri
Kohlberg de Piaget gibi ahlaki gelişimin somuttan soyuta doğ-
ru bir seyir takip ettiğini, başlangıçta otoriteye itaati esas alan bireyin
sonunda otonom ahlaki yargı evresine ulaşabildiğini ileri sürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir