Koşuyorum, Sayıyorum

By | Ekim 2, 2013

• Dörder kişilik gruplara ayrılalım.
• Her grup koşmak üzere aralarından bir kişiyi seçsin.
Gruptaki bir arkadaşımız kronometreyi çalıştırsın, bir
arkadaşımız sayma işlemini yapsın, bir arkadaşımız da
elde edilen sonuçları çizelgeye kaydetsin.
• Grup üyeleri seçtikleri arkadaşlarının;

Başlamak İçin
kronometre

(Önerilen süre: 20 dk.)
Etkinlikte öğrencilerin, egzersizin nabız ve soluk alıp verme
sayısına etkisini fark etmesi ve verileri kaydedip grafik oluşturarak

1. Dinlenirken,
2. Bahçede ya da uygun bir yerde bir dakika
koştuktan sonra,
3. Birkaç dakika dinlenip iki dakika koştuktan
sonra,
4. Birkaç dakika dinlenip bu sefer üç dakika
koştuktan sonra nabzını ve kaç kere soluk
alıp verdiğini saysın.
• Elde ettiğimiz sonuçları öğrenci çalışma ki-
tabının 25. sayfasındaki çizelgeye yazalım.
Diğer grupların elde ettiği sonuçları da çizelgemize ekleyerek aradaki
benzerlik ve farklılıkları bulalım.
• Çizelgemizi kullanarak öğrenci çalışma kitabının 26. sayfasındaki sütun
grafiklerini hazırlayalım ve bunları sınıfta arkadaşlarımızla yorumlayalım.
• Sonuçları sınıfça tartışalım.
Ne Oldu? s. 26
• Arkadaşlarımızın dinlenme durumundaki nabız sayılarıyla koşu sonrasındaki nabız
sayıları arasında fark var mıdır? Varsa bunun sebebi ne olabilir?
• Arkadaşlarımızın soluk alıp verme sayılarına baktığımızda dinlenme durumu ile koşu
sonrasındaki ölçümlerde fark gördük mü? Fark varsa bunun sebebi ne olabilir?
• Çizelgemize ve grafiğimize göre koşu süresi ile nabız ve soluk alıp verme sayıları
arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayalım.
• Etkinliğimizdeki gözlemlerimizi hatırlayalım. Buna göre nabız ve soluk alıp verme
arasında bir ilişki var mı? Açıklayalım.
Merdiven çıkma, yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme gibi nabız ve soluk alıp verme
sayısını hızlandıran uzun süreli hareketlere egzersiz diyebiliriz. “Destek ve Hareket”
konusunda egzersiz yapmanın iskelet ve kas sağlığımızı nasıl etkilediğini öğrendik. Eg-
zersiz yapmak kaslarımızı daha güçlü hâle getirir. Kemiklerimiz daha iyi gelişir. Büyü-

yorumlaması istenmektedir. Etkinlik sırasında koşmak için seçilen
öğrencinin buna engel olacak herhangi bir rahatsızlığının (astım ya
da kalp rahatsızlığı gibi) olmamasına dikkat edilmelidir.
Etkinlik sonunda egzersizin nabız sayısını ve soluk alıp verme
sayısını artırdığı, egzersiz süresi arttıkça bu sayıların artmaya devam
ettiği ancak egzersiz süresi artsa da nabız sayısının belli bir sınıra
kadar artıp sonra artmaya devam etmeyeceği vurgulanır. Diğer bir
amaç da öğrencilerin egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında
ilişki kurmalarıdır. Öğrenciler arkadaşlarının nabızlarını ve soluk
alıp vermelerini sayacaklar, bu verileri çizelgeye yazacaklar ve
sütun grafiği şeklinde sunacaklardır.
Etkinlik sırasında gerekli yerde öğrenci çalışma kitabının 25
ve 26. sayfalarında yer alan 23 ve 24. etkinliklere yönlendirme
yapılmalıdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir