Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım

By | Ağustos 22, 2013

İslam dini, Müslümanlara, kötülüklerden sakınmanın yanı sıra bu tür davranışlar karşısında

duyarsız kalmamayı da öğütlemiştir. Onlardan iyilikleri yaygınlaştırmalarını, kötülükleri engelleme-

lerini de istemiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder,

kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.”(1) buyrulur.

Peygamberimiz de “Sizden biriniz bir kötülük işlendiğini görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer

buna gücü yetmezse diliyle düzeltmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin.

Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”(2) buyurarak Müslümanların kötü davranışlar karşısında

duyarsız kalmaması gerektiğini belirtmiştir.

OKUYALIM, YORUMLAYALIM

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder,

kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız…”

(Âl-i İmrân suresi, 110. ayet.)

 Ayet mealinde sözü edilen kimselerin özellikleri nelerdir?

 Ayet mealinde övülen davranışların önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Toplumda düzenin sağlanma-

sı, kötülüklerin önlenmesine bağlı-

dır. Bu yüzden toplumda yaşayan

her birey kötü davranışlar karşısın-

da duyarlı olmalıdır. İnsanlar bazen

kötü davranışlar sergileyebilirler.

Örneğin; trafikte başkalarının hak-

larını gözetmezler, insanlara kırıcı

sözler söylerler. Bir ürünü değe-

rinden fazlasına satmaya çalışırlar.

Kalitesiz veya bozuk ürünleri satar-

lar. Arkadaşlarını alaya alırlar. Top-

lumun ortaklaşa kullandığı yerleri

kirletip buralardaki eşyalara zarar

verirler. Bu tür davranışlar da doğal

olarak başkalarını rahatsız eder.

Toplumda var olan bu ve benzeri

kötü davranışları görmezlikten gelmek, onların daha fazla yaygınlaşmasına neden olur. Bu yüzden

öncelikle tanıdıklarımızı, dost ve arkadaşlarımızı kötü davranışlarından vazgeçmeleri için uyarmalıyız.

Kötü davranışlara engel olmak İslam’ın biz insanlara verdiği önemli görevlerdendir. Bu, aynı

zamanda kendimizin ve çevremizdekilerin mutluluğu açısından da önemlidir. Bu yüzden kötülüklerle

mücadele etmeliyiz. Kötülük yapan kişileri uygun bir şekilde uyarmalıyız. Bunların zararlarını anlat-

malı, çevremizdekilerin kötülük yapmalarını engellemeliyiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir