MADDEYİ TANIYALIM

By | Ekim 2, 2013

Öğrenciler, hayat bilgisi dersi kapsamında, çeşitli madde, cisim, malzeme ve eşyalarla tanışmış; onlarla ilgili büyük-küçük,
renkli-renksiz, sıcak-soğuk, kokulu-kokusuz, vb. kavram çiftleri ile alıştırmalar yapmış durumdadır. Bu ünitede, anılan nitelemelere
dayanarak parlak-saydam- esnek… ve katı-sıvı-gaz; doğal-işlenmiş-yapay kavramları sezdirilerek maddeler cisim, malzeme, eşya
olarak sınıflandırılacaktır. Kütle ve hacim büyüklükleri öğrenci tarafından ölçülecektir. Böylece, ölçülebilir ve ayırt edici özellikler
konusu için bir alt yapı oluşturulacaktır. Ayrıca ısı ve sıcaklık kavramları sezdirilerek ısının akış yönü keşfettirilecektir. Ünitenin
sonunda yer alan saf madde ve karışımlar gözlemlenebilen düzeyde işlenerek basit ayırma yöntemleri uygulanacaktır.
Anılan kavramlar işlenirken kaynakların bilinçli ve ölçülü kullanımı, doğal çevrenin temiz tutulması, mıknatıslık
özelliğinin çöplerin değerlendirilmesinde kullanılması, sıvıların şekil alma özelliklerinin döküm teknolojisi açısından önemi
gibi FTTÇ becerilerine yer verilmiştir. Ayrıca sınıflandırma, problem çözme, tasarlama, ölçme, veri toplama, kaydetme, sunma
ve yorumlama gibi BSB de gözetilmiştir. Maddenin tanıtımında maddenin mikro yapısına girilmemekle birlikte, mikro yapı ile
makro özellikler arasında ilişki kurulması hedeflenmiştir.
Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler
Konu Başlıkları Önerilen Süreler
1. Maddenin Özellikleri 4 Ders Saati
2. Maddenin Hâlleri 3 Ders Saati
3. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 5 Ders Saati
4. Maddenin Değişimi 3 Ders Saati
5. Isı ve Sıcaklık 5 Ders Saati
6. Saf Madde ve Karışımlar 7 Ders Saati
Önerilen Geziler
Bu ünitede “Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisi konusu işlenirken Anadolu’da
yaşamış ilk uygarlıkların yerleştiği yerler tabiat ve kültür varlıkları (höyükler, peri bacaları, vb.), müzeler (MTA Tabiat Tarihi
Müzesi vb.) veya o yörede bulunan tarihî yapılar ziyaret edilerek doğa olaylarının madde üzerine etkisi incelenebilir.
Ünitenin işlenişi sırasında yukarıda önerilen gezileri düzenlemek için gerekli ön hazırlıkların ilgili konudan önce
tamamlanması gerekmektedir. Yapılacak geziler için plan ve değerlendirme formu örneği, öğretmen kılavuz kitabının 245
ve 246. sayfalarında yer almaktadır. Öneri niteliğinde olan bu plan ve formda gezinin amacına uygun şekilde değişiklikler
yapılabilir.
Kavram Haritası
Aşağıdaki kavram haritasında ünitenin sınırlamalarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer
almaktadır. Bu kavram haritası sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir