Nasıl Doğru Soluk Alıp Veririm

By | Eylül 30, 2013

Nasıl Doğru Soluk Alıp Veririm
Neden soluk alıp verdiğimizi ve soluk alıp vermemizin nasıl gerçekleştiğini öğrendik.
Dilara’nın doktora sorduğu soruyu hatırlayalım ve bu sorunun cevabını bulmamıza
yardımcı olacak bir etkinlik yapalım.

Etkinliğin amacı, öğrencilerin bir dakikada kaç defa soluk alıp
verdiğimizi görerek soluk alıp vermenin önemini kavrayıp burnumuzla

ETKİNLİK
Birlikte Yapalım

Soluk Alıp Vermemi Sayıyorum

veya ağzımızla soluk alıp vermede bir farkın olup olmadığını
anlamalarını sağlamaktır.

• Saat ya da kronometreyi kullanarak bir dakikada kaç
kez soluk alıp verdiğimizi sayalım ve not alalım.
• Derin bir soluk alıp 30 saniye tuttuktan sonra solu-

Başlamak İçin
saat ya da
kronometre

Bu aşamada konu giriş sayfasında yer alan metne tekrar dönülebilir.
Doğru soluk alıp vermenin nasıl gerçekleştiği ve faydaları anlatılır.
ARAŞTIRALIM, HAZIRLANALIM
Öğrencilerden doğru soluk alıp vermenin önemini kavramaları
ve yanlış soluk alıp verildiğinde günlük yaşamımızı olumsuz
etkileyen durumları (solunum yolu hastalıkları, kalbin yorulması,
kronik yorgunluk, horlama, akıcı konuşamama vb.) belirtmeleri
beklenmektedir.

Özellikle ses sanatçıları, sunucular ve tiyatrocular diyafram
nefesi alarak soluğu daha uzun zaman kullanabilir. Ayrıca solunum
hastalıkları olanlar ya da günün yorgunluğunu atmaya çalışanlar
rahatlamak için bazı nefes egzersizleri yapabilir. Aşağıdaki diyafram
nefesi ile ilgili yazı öğretmeni bilgilendirmek içindir. İstenilirse
öğrencilerle de paylaşılabilir.
Diyafram Nefesi
Çiçek koklar gibi soluk almak diyafram nefesidir. Şarkı söylemeyi
kolaylaştırdığından şarkı nefesi de denir. Bunun için burundan
soluk alınmalıdır. Elimizi karnımızın üzerine koyarsak bu hareketi
rahatlıkla hissedebiliriz. Uyurken doğal olarak alınan nefes türüdür.
Göğsümüzde belirgin bir hareket gözlenmez.
Rahat Nefes Alma: Bu egzersiz için oturun, omuzlarınızı ve
göğsünüzün üst kısmını gevşek bırakın. Karnınızın üst kısmına elinizi
yerleştirin. Karın bölgenizin, nefes alırken dışa; nefes verirken içe
hareket etmesi, sizin diyaframınızı kullandığınızı gösterir.
Derin Solunum: Bu egzersiz için, karnınıza doğru burnunuzdan derin
nefes alın. Nefesinizi üç saniye tutun ve ağzınızdan üfleyerek verin.
Üç dört kez derin nefes alıp verdikten sonra dinlenin. Bunu on kez
tekrarlayın. Bu egzersizi yaparken mideniz boş olmalıdır. Bu nedenle
yemek yedikten iki saat sonra yapmanız yerinde olur. Günde bu
şekilde üç veya dört kez çalışabilirsiniz.
14. : Acaba Hangisi?

ğumuzu verelim. Bundan sonraki bir dakika içinde
kaç kez soluk alıp verdiğimizi sayalım ve not edelim.
• Sonra burnumuzu kapatarak soluk alıp verelim. Gözlemlerimizi not edelim.
• Daha sonra ağzımızı kapatarak soluk alıp verelim. Gözlemlerimizi not edelim.
• Sıra arkadaşımızla gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım.
• Gözlem sonuçlarımızı tüm sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.

Ne Oldu?
• Bir dakikada kaç kez soluk alıp verdik?
• Soluğumuzu tuttuktan sonra bir dakikadaki soluk alıp verme sayımızda değişiklik
oldu mu? Nedenini kısaca açıklayalım.
• Burnumuzdan soluk alma ile ağzımızdan soluk alma arasında bir farklılık hissettik mi?
• Gözlem sonuçlarımız ile arkadaşlarımızın gözlem sonuçları arasında bir farklılık
belirledik mi? Varsa bunun nedenini nasıl açıklarız?
Hayatımızı devam ettirebilmek için soluk alıp vermenin çok önemli olduğunu biliyoruz.
Çoğunlukla nasıl soluk alıp verdiğimize dikkat etmeyiz. Oysa doğru soluk alıp vermek
önemlidir.

32

15. : Doğruyu Bulalım
Aşağıda verilen kavram ve ifadelerin numaralarını kullanarak ilgili soruları cevaplandıralım.
1 2 3
Dış ortamdan
Ağız Akciğerler
hava alınır.

4 5 6
Göğüs kafesi
genişler.

7 8 9
Burun

10

11

12

Aşağıdaki çizelgede soluk alıp verme ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerle ilgili
düşüncelerimizi X işareti koyarak gösterelim.
İfadeler Doğru Yanlış Bilmiyorum

Soluk borusu

Dış ortama
hava verilir. Diyafram düzleşir.

Burun, havadaki toz ve mikropları tutarak bunların
vücudumuza girmesini engeller.

X

Yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangilerinde;

Ağzımızdan soluk alırsak akciğerlerimize daha çok
hava dolar.

X

• Soluk alırken sırayla havanın geçtiği yapı ve organlar belirtilmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………………

Soluğu ağızdan vermek daha doğrudur.
Burnumuzdan derin soluk almak diyafram kasımızı ha-
rekete geçirir.

X
X

• Soluk alırken sırasıyla meydana gelen olaylar belirtilmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………………
• Soluk verirken sırasıyla meydana gelen olaylar belirtilmiştir?

Burundan soluk vermek havanın daha çabuk dışarı
atılmasını sağlar.

X

……………………………………………………………………………………………………………………
• Yutkunma sırasında soluk borusuna besin kaçmasını engelleyen yapı verilmiştir?

Doğru soluk alıp verme ses sanatçıları, tiyatrocular ve
sunucular için önemlidir.

X

19

20

……………………………………………………………………………………………………………………

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir