Ölçü kabı yapalım

By | Ekim 2, 2013

cerilerinizi de kullanarak bir ölçü kabı yapmanız beklenmektedir. Çalışmanızı yapar-
ken aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz size kolaylık sağlayacaktır.
1. Çalışma planı yapalım.Yaptığımız çalışma planını iki hafta içinde öğretmenimize

Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz
ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir.
Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki
soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki
soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları
ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım.

teslim edelim.
2. Araştırmalarımızda kullanacağınız kaynakları belirtelim. Kullanacağımız kaynakla-
rın isimlerini bir dosya kâğıdına yazarak çalışma planımızla birlikte öğretmenimize
teslim edelim.
3. Ölçü kabı yapımında kullanacağımız malzemeleri araştırma yaparak belirleyelim.
Bumalzemelerinsahipolduğuözellikleribelirtelim.Kullandığımızmalzemenindoğal
mı, yapay mı; işlenmiş mi, saf madde mi yoksa karışım mı olduğunu da araştıralım.
Elde ettiğimiz bilgileri bir dosya kâğıdına yazalım.
4. Kullanacağımız malzemeleri temin edelim.

5. Ölçü kabı modelimizi geliştirelim. Ölçü kabımızı gelişti-
rirken ve geliştirdikten sonra aşağıdaki uyarılara dikkat
edelim.

Başlamak İçin
Ölçü kabı yapımında
kullanılacak malzemeler

Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden?

Şu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden?

Bu ünitede neler öğrendim?

Bu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aş-
mak için neler yaptım?

Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim?

• Ölçü kabımızı ölçeklendirelim.
• Ölçü kabımızın hacmini ve kütlesini ölçelim.
• Ölçü kabımızın geri dönüşümünün olup olmadığını
araştıralım. Araştırmamızın sonunda elde ettiğimiz bilgileri bir dosya kâğıdına
yazalım.
• Ölçü kabımızı geliştirirken yaptığımız çalışmaları, nelere dikkat ettiğimizi dosya
kâğıdına yazalım.
6. Araştırma sonuçlarımızı, ölçü kabını geliştirirken yaptığımız çalışmaları, çalışma
planımızı ve kullandığımız kaynakları bir araştırma raporu hâline getirelim. Rapo-
rumuzda bu çalışmadan öğrendiklerimizi ve projeye ilişkin görüşlerimizi belirtmeyi
unutmayalım.
7. Yaptığımız araştırmaları ve geliştirdiğimiz ölçü kabını tanıtan kısa bir sunu hazırla-
yalım. Sunumuzu araştırma raporumuza ekleyelim.
8.Araştırma raporumuzu zamanında öğretmenimize teslim edelim. Sunumumuzu be-

32

lirtilen tarihte sınıfımızda gerçekleştirelim.

33

48

Ölçütler Evet Hayır Açıklama
1. Çalışma planı yaptım.
2. Çalışma planımı zamanında teslim ettim.
3. Proje çalışmasına ilişkin notlar aldım ve sorular
sordum.
1. Farklı türde kaynaklar kullandım.
2. Kullandığım kaynaklar konuya uygundu.
3. Kullandığım kaynakları yazıp zamanında teslim ettim.
1. Ölçü kabımı yönergelere uygun şekilde hazırladım.
2. Ölçü kabımı hazırladıktan sonra kontrol ettim.
3. Ölçü kabımı kendim hazırladım.
1. Raporum istenilen tüm bilgileri içeriyordu.
2. Raporu kendim yazdım.
3. Kullandığım yazılı ve görsel unsurlar birbirleriyle
bağlantılıydı.
4. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun yazdım.
5. Raporumun temizliğine ve düzenine dikkat ettim.
6. Raporumu zamanında teslim ettim.
1. Sunumumda sadece önemli konulara vurgu yaptım.
2. Kavramları ve kelimeleri doğru telaffuz ettim.
3. Sunumum arkadaşlarımın ilgisini çekti.
4. Gelen soruları doğru cevapladım.
5. Sesim duyuluyordu.
6. Notlarıma sadece gerektiğinde baktım.
7. Görselleri etkili şekilde kullandım.
8. Zamanı iyi şekilde kullandım.
9. Sunumumu belirtilen zamanda yaptım.
Eklemek istediklerim: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Bu çalışmadan öğrendiklerim: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kavramlar Madde Örnekleri
………………….
Katı Kalem, tabak, un, …………………………………………………………….çanta, silgi vb.
Sıvı Su,………………………………………………………………………………………limonata, meyve suyu vb.
Gaz Hava,………………………………………………………………………………………doğal gaz, su buharı vb.
Doğal A………………………………………………………………………………………ğaç, toprak, su, domates vb.
Yapay İ………………………………………………………………………………………laçlar, tatlandırıcılar, plastik vb.
E………………….şya Kanepe, halı, televizyon, …………………………………………………..buzdolabı vb.
Alet B………………………………………………………………………………………ıçak, makas, tornavida vb.
Karışım Türlü……………………………………………………………………………………..yemeği, kuru yemiş vb.

Maddelerin Özellikleri
Maddeyi Tanıyalım

Kral bir gün kuyumcuya bir miktar altın verir ve bu altından güzel bir taç yapmasını
emreder. Taç, hazırlanıp krala sunulur. Kral ışıl ışıl parlayan tacı çok beğenir. Ancak, ku-
yumcunun tacı yaparken altın ile birlikte gümüşü de kullandığından süphelenir. Kral, saray
bilgininden gerçeği ortaya çıkarmasını ancak bunu yaparken tacın şeklini hiçbir şekilde
bozmamasını ister.
Saray bilgini tacın yapısında gümüş olup olmadığını bulmak için üç kaba aynı mik-
tarda su doldurur. Kabın birine tacın miktarına eşit miktarda altın, diğerine tacın mik-
tarına eşit miktarda gümüş ve üçüncü kaba da tacın kendisini koyar. Bilgin bu kapları
gözlemlediğinde, tacın sadece altından veya sadece gümüşten yapılmadığını, bunların
her ikisinin kullanıldığını anlar. Krala bu durumu açıklar ve kuyumcu cezalandırılır. Saray
bilgini tacın yapımında başka bir maddenin de kullanıldığını nasıl fark etmiş olabilir?
• Sizce kralın tacı hangi özelliklere sahiptir?
• Bu taç, maddenin hangi hâlinde bulunuyor? Bu hâlin özellikleri nelerdir?

Proje: Ölçü Kabı Yapalım
Bu projenin amacı, öğrencilerin ünitede öğrendiklerini uygula-
maya geçirebilmelerini sağlamaktır. Bu çalışma öğrencilerimizin
durumuna göre bireysel veya grup çalışması olarak gerçekleştirilebilir.
Grup çalışması olacaksa gruplar belirlenirken öğrenci düzeyleri
dikkate alınarak her grupta farklı düzeyde öğrencilerin yer almasına
özen gösterilir. Her grup görevleri belirleyerek görev dağılımı yapar.
Öğrencilerin projeyi nasıl yapacakları ve kendilerini nasıl
değerlendirecekleri ile ilgili form öğrenci çalışma kitabının 33 ve 34.
sayfalarında yer almaktadır. Öğrencilerin çalışmaları belirli aralıklarla
kontrol edilir. Bu kontrol öğretmen kılavuz kitabının 239 ve 240.
sayfalarındaki değerlendirme ölçütleri ve puan çizelgesi kullanılarak
yapılır. Bu proje konusu tavsiye niteliğinde olup öğrencilere farklı bir
proje konusu da verilebilir.
Öğrenci çalışma kitabının 35. sayfasında yer alan 2. etkinliğe
geçilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir