Sabır Örneği: Hz. Eyüp

By | Ağustos 14, 2013

Hz.Eyüpkıssasındanhareketleinsanlarınbaşınanelergelebileceğini,sıkıntılıveöfkelidurum-

larda neler yapmak gerektiğini, sabrın güçlükleri ve olumsuzlukları aşmadaki rolünü tartışınız.

İslam dini, insanın sıkıntılar karşısında sabırlı davranmasını öğütler. Kur’an’daki Hz. Eyüp kıs-

sası insanın sıkıntı ve üzüntüler karşısında sabırlı davranması gerektiğini öğreten kıssalardan biridir.

Kur’an’da insanın sıkıntılar karşısında sabırlı olması, kıssalar dışındaki ayetlerde de bildirilir. Bir

ayette şöyle buyrulur: “Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünler-

den eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (1) Hz. Peygamber de “Sabır, genişliğin, huzur

ve rahatlığın anahtarıdır.” (2) buyurarak sabrın önemini vurgulamıştır.

Sabırinsanınkızgınlık,öfkevb.davranışlarınıkontroledebilmebecerisinigeliştirir.Hz.Muhammed

(s.a.v.) bununla ilgili olarak “Güçlü kimse, güreşte başkalarını yenen değildir. Öfke ve kızgınlık

anında kendine hâkim olandır.” (3) buyurmuştur.

Bizler de başımıza gelen sıkıntılar karşısında yapabileceklerimizi yapmaya çalışmalı, Allah’a

dua etmeli ve ona güvenmeliyiz. Gücümüzün yetmediği durumlarda Hz. Eyüp gibi sabreden ve

daima Allah’a güvenen kişiler olmalıyız.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir