soluk alıp verme sayısı

By | Eylül 30, 2013

Yetişkin bir insan dakikada ortalama 14 kez soluk alıp verir. Çocuklar
ve bebekler dakikada ortalama 20-25 kez soluk alıp verir. Bu, bizim
neredeyse günde 30 000 kez soluk alıp verdiğimizi gösterir.
“Şişen Balon” adlı 5. etkinlikte burnumuzu tıkadığımız için ağzımızdan soluk alıp
verdikamagünlükyaşamımızdaburundansolukalmamızgerekir.Çünküburunhavadaki
toz ve mikropları tutarak bunların vücudumuza girmesini engeller. Aynı zamanda ha-
vayı ısıtır ve nemlendirir. Toz ve mikroplardan arınan hava akciğerlerimize geçer.
Burnumuzdan derin soluk aldığımızda akciğerlerimiz daha çok hava ile dolar. Alınan
hava ile vücudumuza yeterince oksijen taşınması sağlanır. Uyurken de burnumuzdan
soluk alırız. Ağzımızdan soluk aldığımızda ise hava temizlenmeden ve ısıtılmadan ak-
ciğerlere geçtiğinden birçok hastalığa yakalanabiliriz. Ayrıca akciğerlerimize daha az
miktarda hava gider. Aldığımız soluğu ise ağzımızdan veya burnumuzdan verebiliriz
ama soluğu ağızdan vermek daha doğrudur. Böylelikle akciğerlerdeki hava en hızlı
şekilde dışarı atılır. Özellikle egzersiz yaparken bu şekilde soluk alıp vermek bize
kolaylık sağlar.

ARAŞTIRALIM, HAZIRLANALIM
Doğru soluk alıp vermediğimizde yaşamımız nasıl etkilenir?
Araştıralım ve sonuçları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

Bunlara benzer solunum egzersizlerinin yapılması şu kazançların
elde edilmesini sağlar:
• Diyaframın kuvvetini artırır.
• Akciğerlerinize daha fazla hava girmesini sağlar.
• Nefes alıp verme sıklığınızı azaltır.
• Nefes darlığı çektiğinizde sakinleşmenizi sağlar.

Öğrenci çalışma kitabının 19, 20 ve 21. sayfalarındaki 14, 15 ve
16. etkinlikler sırayla yaptırılır.

14. E T K İ N L İ K Acaba Hangisi?
Etkinlikte soluk alıp verme ile ilgili verilen ifadelerin doğru ya da
yanlış olduğunun belirtilmesi beklenmektedir.

Burundan derin bir soluk alarak diyaf-
ram kasını harekete geçirmek özellikle ses
sanatçıları, tiyatrocular, sunucular vb. için
gereklidir. Bu kişiler böylece akciğerlerine
daha çok hava alarak sesleri bozulmadan
uzun süre şarkı söyleyebilir ya da konu-
şabilirler.

E. 14
s. 19

E. 15
s. 20

E. 16
s. 21

15. E T K İ N L İ K Doğruyu Bulalım
Etkinliğin amacı, soluk alıp verme sırasında görevli olan yapı
ve organları, meydana gelen olayları öğrencilerin belirli bir sıra ile
belirtmelerini sağlamaktır.

KENDİMİZİ DE⁄ERLENDİRELİM
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım.
1. Neden soluk alıp veriyoruz?
2. Soluk alıp verme sırasında görev alan yapı ve organlarımız hangileridir?
3. Soluk alıp verme sırasında hava hangi yolu izler?
4. Doğru soluk alıp verme nasıl olmalıdır?

33

16. E T K İ N L İ K Doğru Soluk Alıp Verme
Etkinlikte doğru soluk alıp vermenin nasıl gerçekleştiği ve ne gibi
faydalar sağladığını öğrencilerin belirtmesi beklenmektedir.

Değerlendirme

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
16. : Doğru Soluk Alıp Verme
Verilen fotoğraşarda farklı soluk alıp verme biçimleri gösterilmiştir.
• Okların yönüne dikkat ederek doğru soluk alıp verilen seçeneği işaretleyelim.
A) Burundan soluk alıp ağızdan soluk vermek

B) Ağızdan soluk alıp ağızdan soluk vermek

C) Ağızdan soluk alıp burundan soluk vermek

D) Burundan soluk alıp burundan soluk vermek

• Doğru soluk alıp vermenin faydalarını aşağıdaki boşluğa yazalım.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Konu sonunda öğrenilen bilgilerin toparlanması ve eksikliklerin
belirlenmesi amacıyla bazı sorular verilmiştir. Bu bölümdeki sorular
öğrencilere ev ödevi olarak verilebilir.
Kendimizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları
1. Vücudumuza enerji sağlamak için gerekli olan oksijeni almak
ve vücudumuzda oluşan karbon dioksidi dışarı atmak için soluk
alıp veriyoruz.
2. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler ve diyafram.
3. Burundan alınan havadaki oksijen, yutak, gırtlak, soluk borusu
ve akciğerlere gelerek kana geçer; kandaki karbon dioksit aynı
yolu izleyerek ağız ya da burundan dışarı atılır.
4. Burundan soluk alıp ağızdan vermek doğru soluk alıp verme
şeklidir.

Konu Biterken
• Öğrencilerden öğrenilen bilgileri kısaca defterlerine özetleme-
leri istenerek anahtar kavramlarla ilgili konu başında yaz-
dıklarını okuyup yanlışları varsa tespit etmeleri ve doğrularını
yazmaları istenir.
• Öğrencilerden diğer konuda yer alan “Dolaşımı Keşfediyorum”
adlı etkinlik için; kavanoz, 2 adet pipet, kâğıt, şeffaf bant, balon,
kırmızı mürekkep, makas, su gibi malzemeler getirmeleri
istenir. “Nabzımı Sayıyorum” adlı etkinlik için saat, “Stetoskop
Yapalım” adlı etkinlik için 1 adet 35 cm boyunda, 2 adet 10 cm
boyunda plastik hortum, balon, ip, plastik huni, makas ve saat
getirmeleri istenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir