Solunum Modeli

By | Eylül 30, 2013

Bu etkinlikte, model oluşturmak için öğrenciler gruplara ayrı-
labilir. Plastik şişe kullanılacaksa taban kısmının kesilmesi sırasında
öğrencilere yardım edilmelidir.
Etkinliğin sonunda öğrencilerden dıştaki balon aşağı doğru

ETKİNLİK Solunum Modeli
Birlikte Yapalım
• Plastik şişenin taban kısmını düzgünce kesmek için
öğretmenimizden yardım alalım.
• Şekildeki gibi Y borusunun iki ucuna balonları bağ-
layıp tıpadan geçirelim ve tıpayı plastik şişenin ağzına
yerleştirelim.
• Diğer balonu da kesip plastik şişenin altına bant ya
da iplikle sıkıca tutturalım.
• Şişenin altındaki balonun ucundan tutarak çekelim.
Şişedeki balonlarda meydana gelen değişikliği göz-
lemleyelim.
• Sonra balonu bırakalım ve şişedeki balonlarda meydana
gelen değişikliği tekrar gözlemleyelim.
Ne Oldu?
• Balonu ucundan çekip bıraktığımızda, şişedeki
balonlarda nasıl bir değişiklik meydana geldi?
• Modeldeki Y borusu ve bu boruya takılı balonlar vücu-
dumuzdaki hangi yapı ve organları temsil etmektedir?
• Plastik şişenin altındaki balonun görevi ne olabilir?

Başlamak İçin
3 adet balon
5 L’lik plastik şişe
veya cam fanus
Y borusu
tek delikli tıpa
maket bıçağı
şeffaf bant ya da
iplik

çekildiğinde içerdeki balonların hava alarak şiştiğini, bırakıldığında
ise balonların eski hâline döndüğünü gözlemlemeleri ve bu olayı
soluk alıp verme olayı ile ilişkilendirmeleri beklenmektedir.
Modelde kullanılan araç gereçlerin soluk alıp verme sırasında
görevli olan yapı ve organları temsil ettiği söylendikten sonra,
öğrencilerden bu yapı ve organların neler olabileceğini tahmin
etmeleri istenir. Verdikleri cevaplar düzeltilmez.
Solunum modeli sınıfta konu anlatımı sırasında kullanılarak
etkinlikteki Y borusunun, soluk borusunu; içerdeki balonların, ak-
ciğerleri ve dıştaki balonun ise diyaframı temsil ettiği söylenir.
Solunum modeli üzerinde soluk alıp verme sırasında havanın izlediği
yol gösterilerek öğrencilerden bunu defterlerine çizmeleri istenebilir.
Yutkunduğumuzda gırtlağın yukarı doğru hareket edip gırtlak kapa-
ğının kapanmasının soluk borusuna besin kaçmasını engellediği ve bu
kısa zaman zarfında bir süre soluk alamadığımız söylenebilir

Etkinliğimizde soluk alıp verme sırasında meydana gelen olayları model üzerinde
gözlemledik. Şimdi de yan sayfadaki şekli inceleyerek soluk alıp verme sırasında görevli
yapı ve organları yakından tanıyalım. Bu sırada havanın izlediği yolu öğrenelim.
Soluk alma olayı burundan havanın içeri çekilmesiyle başlar. Hava burundan yutağa,
yutaktan soluk borusunun başlangıç kısmı olan gırtlağa gelir. Hava gırtlaktan soluk
borusuna geçer. İki kola ayrılmış olan soluk borusundan hava akciğerlere dağılır.
30

12. : Soluk Alıp Veriyorum
Soluk alıp verme sırasında görev yapan yapı ve organların adlarını havanın
izlediği yolu dikkate alarak kutucuklara yazalım ve yerlerini oklar yardımıyla şekil
üzerinde belirtelim. Soluk alma ve soluk verme sırasında havanın izlediği yolu şekil
üzerinde gösterelim.

Burun
Yutak
Gırtlak
Soluk Borusu

Soluk almanın burundan havanın içeri girmesiyle başladığı,
havanın yutağa ve gırtlağa geçtiği ifade edilir. Gırtlaktan soluk
borusuna oradan da akciğerlere geldiği ifade edilir. Soluduğumuz
havadaki oksijenin akciğerlerden kana geçtiği ve soluk alma olayının

18

Akciğerler

gerçekleştiği ifade edilir.
Öğrenci çalışma kitabının 18. sayfasındaki 12. etkinliğe geçilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir