Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

By | Ağustos 30, 2013

Canım Kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel kendi güzel Muhammed.

Gel şefaat eyle kemter kuluna,

Adı güzel kendi güzel Muhammed.

Yunus Emre’den Altın Öğütler, s. 112.

Ey gönüller derdinin dermanı sen,

Ey yaratılmışların sultanı sen.


 

 

 

 

Gül, Muhammed’in yasıdır,

Cümle çiçeğin hasıdır,

Onu sevmeyen asidir,

Bülbül gel bizim bağa gel.

Hatayi, Alevi-Bektaşi Şiirleri

Antolojisi, C 2, s. 170.


6. Ünite: İslamiyet ve Türkler

 

6. Öğrencilerinize 136. sayfadaki “Okuyalım,

Cevaplayalım” etkinliğini yaptırınız. Etkinlikteki

şiir ve naatları perdeye yansıtınız.

7. Öğrencilerinize 136. sayfanın birinci

paragrafı çerçevesinde “Kutlu Doğum Haftası”

 

Süleyman Çelebi, Mevlit, s. 5.

 Yukarıdaki örneklerden hareketle Türklerde Peygamber sevgisi hakkında neler

söyleyebilirsiniz?

Kültürümüzde Peygamberimize gösterilen sevgi ve saygının bir yansıması da kutlu doğum

etkinlikleridir. Osmanlı Döneminde düzenlenen “Mevlit Alayı”, Peygamber Efendimizin doğumu vesi-

lesiyle yapılan kutlu doğum etkinliklerinin en önemlilerindendir. Günümüzde de Sevgili Peygamberi-

mizin doğum yıl dönümü münasebetiyle Mevlit Kandili kutlamalarının yanı sıra Kutlu Doğum Haftası

etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu hafta boyunca ülkemizin her köşesinde yapılan etkinliklerde Pey-

gamberimiz çeşitli yönleriyle tanıtılmaktadır.

Türkler sadece Peygamberimize değil, ehl-i beyte de büyük bir sevgi ve saygı göstermişlerdir.

Ehl-i beyt, ev halkı anlamına gelen bir sözcük olup Peygamberimizin ev halkına verilen addır.

Kur’an’ın ehl-i beyt ile ilgili yönlendirmesi(1) ve Peygamberimizin “Sizi nimetleriyle rızıklandır-

dığından dolayı Allah’ı seviniz. Allah’ı sevdiğinizden dolayı beni, beni sevdiğinizden dolayı

da ehl-i beytimi seviniz.”(2) gibi hadisleri gereğince Türkler, Sevgili Peygamberimizin ailesine karşı

da büyük bir sevgi ve saygı göstermişlerdir. Ehl-i beytin isimlerini en güzel hatlarla yazarak cami

ve mescitlere asmışlardır. Çocuklarına Hasan, Hüseyin, Fatma, Zeynep, Ali gibi ehl-i beytten olan

kişilerin isimlerini koymuşlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir