Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

By | Ağustos 31, 2013

Türklerin İslam sanatına katkıda bulundukları alanlardan biri de minyatürdür. Minyatür, sulu

boya veya altın yaldız kullanılarak kâğıt ya da deri üzerine, ince fırçalarla resim yapma sanatıdır. Bu

sanat dalında ışık, derinlik ve gölge yoktur. Türkler minyatürü daha çok el yazması kitapların süslen-

mesinde uygulamışlardır. Minyatürler genellikle kitapta yer alan konularla ilgilidir.

Türkler ebru, ciltçilik, kâğıt oymacılığı, çinicilik gibi sanat dallarıyla da uğraşmışlar ve bu alan-

larda eşsiz eserler vererek İslam medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir