Başarılı İş kadınları

By | Mayıs 5, 2013

Kadınların ve kız çocuklarının eğitim alması, meslek sahibi olması ve toplum hayatına
etkin katılımı toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu kapsamda
cinsiyetçi bakış açılarının değişmesinde rol modellere ihtiyaç vardır. Öğrencilerinize
Ders Kitabı’ndaki kişiler hakkında bilgi veriniz. Bu kadınların mesleklerinde başarılı olduklarını
vurgulayınız. “Bu bireylerin başarıları ve çalışmaları hakkında mektup yazmak
isteseydiniz neler yazardınız?” sorusunu sorunuz. Mektup yazılacak kişilerin eğitim hayatı
mesleğe başlamaları, iş, aile ve toplum hayatında karşılaştıkları güçlükler ile bunları
nasıl aştıkları vb. konularda sorular yöneltebileceklerini belirtiniz. Kendilerinden;
duygu, düşünce ve geleceğe yönelik hedeflerini anlatan bir mektup yazmalarını isteyiniz.
2. İmkanlar ölçüsünde bu mektupları yazdıkları kişilere göndermelerini sağlayınız.
Mektupları sınıf dışı etkinlik olarak da yazdırabilirsiniz (Etkinlikte ismi verilen Fatma
Aliye 1936 yılında hayatını kaybetmiştir. Torunu tiyatro sanatçısı Suna Selen’dir. Yazılan
mektupların ona gönderilmesini sağlayabilirsiniz). Bu etkinlikte verilen kişiler örnektir.
Siz farklı örnekler de verebilirsiniz.
12. ETKINLIK
56
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Aşağıda mesleğinde başarılı olmuş kadınlar hakkında bilgiler verilmiştir. Siz de bu
kişilerin eğitim hayatı, mesleğe başlamaları, iş ve aile hayatında karşılaştıkları güçlükler,
bunları nasıl aştıkları konusunda sorular hazırlayabilirsiniz. Bu mektubunuzda
duygu ve düşüncelerinizle geleceğe yönelik hedeflerinizden de bahsedebilirsiniz.
Fatma ALİYE: Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk kadın
dergilerinden birinin yazarı. İlk kadın romancı.
Bugün kullandığımız 50 TL’nin üzerinde resmi bulunmaktadır.
İnci AKSOY: 36 yıl önce başkomiser babasının yolundan
giderek polis olmaya karar verdi. Hâlen görev yapmakta.
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olarak
görev yapıyor. ‘Yeni İnci’ler Arıyoruz’ projesiyle polis olmak
isteyip de imkân bulamayan 90 genç kızın bu mesleğe adım
atabilmesi için destek vermektedir.
Nermin Abadan UNAT: Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin
ilk kadın asistanı ve ilk kadın profesörlerinden
biri. Uzun yıllar yurt dışındaki göçmen Türk işçileri ile
kadın sorunları ve kadın hakları konusunda birçok çalışmalar
yapmıştır.
Aynur BEKTAŞ: Bankacı olarak başladığı çalışma
hayatında emekli olduktan sonra kurduğu tekstil atölyelerinde
yüzlerce kadının çalışmasına fırsat sağladı.
Kadınlara yönelik projeleriyle çalışmalarına devamhareketli-resimler (46)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir