Ben Varsam

By | Nisan 25, 2013

3. Etkinlik
Ben Varsam…
1. Öğrencilerinizden; sınıfça bir gemiyle seyahate çıktıklarını, seyahat sırasında geçirdikleri
bir kaza sonucu ıssız bir adaya sığınmak zorunda kaldıklarını hayal etmelerini
isteyiniz. Bu adada hayatta kalabilmek için herkesin bir iş yapması gerektiğini söyleyiniz.
2. Sınıfınızı altışar veya onar kişilik gruplara ayırınız (Grup sayısını sınıf mevcudunuzu
dikkate alarak belirleyiniz.). Gruplardan birer sözcü belirlemelerini isteyiniz.
3. Grup üyelerinden kendi özelliklerini göz önünde bulundurarak hangi işi/işleri yapabileceklerini
belirlemelerini ve bunu grupla paylaşmalarını isteyiniz.
4. Grup sözcülerinden verilen cevapları sınıfla paylaşmalarını isteyiniz (İş bölümü yaparken
grup üyelerinin hangi bireysel özelliklerinin dikkate alındığını da açıklamalarını
isteyiniz.).
Not: Cevapların tutarlı olmasına, cinsiyetçi bir yaklaşım olup olmadığına dikkat ediniz.
• Öğrencilerinizden sayfanın sonunda verilen soruları cevaplamalarını isteyiniz (Sorularda
değiştirme/ekleme ya da çıkarma yapabilirsiniz.).

Aşağıdaki uyarıları dikkate alarak tabloyu doldurunuz.
1. Kendi özelliklerinize uygun yapabileceğiniz iş/işleri “Ben Yapabilirim” bölümüne
işaretleyiniz.
2. Yapabileceğiniz iş/işlerin gerekçelerini “Çünkü…” bölümüne yazınız.
3. Grup üyelerinin isteklerini grupça değerlendiriniz. Kimin hangi işi yapacağını belirleyerek
“Grubun Kararı” bölümüne yazınız.
Ben Varsam…
Etkinlikten ve yaşantınızdan yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Seçimlerinizi ilgi, yetenek ve becerileriniz mi yoksa toplumsal beklentileriniz mi belirler?
2. Herkesin aynı işi yapması mümkün müdür? Neden?
3. Bütün ihtiyaçlarımızı niçin kendi başımıza karşılayamayız?
4. İnsanın farklı özelliklerinin olması hayatı kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Niçin?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir