BİMER BAŞVURU

By | Mayıs 5, 2013

Aralık 2000 tarihinden itibaren toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları
bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve
araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak
ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak
ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, illerde “İl İnsan Hakları
Kurulu” ile ilçelerde “İlçe İnsan Hakları Kurulu” kurulmuştur.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun,
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar ile insan hakları ihlallerine
ilişkin müracaatlar BİMER’ e yapılabilir.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü bilgi BİMER aracılığı ile
talep edilebilir. Ancak bilgi edinme talebinin yazılı yapılması zorunluluğu bulunduğundan
“Alo 150” hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulmaz. Kaymakamlık,
valilik ve bakanlıkların Halkla İlişkiler Müracaat Bürosu’na şahsen gelinerek bilgi
edinme talebinde bulunulabileceği gibi Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi
edinme talebinde bulunulabilir.
Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamındaki her türlü istek,
şikayet ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak
yapılabilir. BİMER’e Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak ihbar veya şikayet müracaatlarında,
müracaat sahibinin kişisel bilgilerini bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak müracaat sahibinin kişisel bilgilerini vermeme
durumunda, kendisine müracaatına ilişkin bilgi verilemez. Bu durumda müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen
numarayı bildirerek “Alo 150” hattından veya www.basbakanlik.gov.tr adresinden müracaatının durumunu öğrenebilir.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar BİMER aracılığı ile yapılabilir. En az genel müdür
veya eşiti seviyedeki kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar sistem üzerinden
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na gönderilir. Kurul tarafından müracaata ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilerek
müracaat sahibine bilgi verilir. Diğer kamu görevlilerinin (genel müdür seviyesi altındaki unvanlar) etik davranış ilkelerine
aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar, ilgili kurumun yetkili disiplin kurulunca incelenmek üzere sistem
üzerinden ilgili kurumlara gönderilir. Burada yapılacak işlemler sisteme kaydedilir ve müracaat sahibine bilgi verilir.
BİMER’e şahsen, telefon, internet ve mektup ile ulaşılabilir.
Şahsen Müracaat
BİMER çerçevesinde kaymakamlıklar, valilikler ve bakanlıklarımızda halkla ilişkiler müracaat büroları kurulmuştur.
Vatandaşlarımız bu bürolara şahsen gelerek müracaatta bulunabilirler.
Telefon ile Müracaat
BİMER uygulaması için Türkiye genelinde “Alo 150” numarası tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımız bu numaradan
BİMER’e ulaşabilirler. “Alo 150” numarası sabit telefonlardan aranabileceği gibi cep telefonlarından da aranabilir.
İnternet Üzerinden Müracaatlar
BİMER’ e www.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılıp her türlü müracaat bu adresten yapılabilir.
E-Posta ile Müracaat
bimer@basbakanlik.gov.tr adresine elektronik posta ile müracaat yapılabilir.
Mektup ile Müracaat
Kaymakamlıklarımız,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir