Bireysel farklılıklarımız topluma neler kazandırır.

By | Nisan 24, 2013

40 dakika.
3. Kendi bireysel farklarının topluma neler katabileceğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.
Kişisel özelliklerin ve farklılıkların insanların birbirini tamamlamalarına
ve birlikte yaşamalarına yardımcı olduğu
vurgulanır.
gözlem yapma, yaratıcı düşünme, iletişim, eleştirel düşünme,
empati, Türkçeyi etkili ve güzel kullanma.
farklılıklara saygı.
Süre :
Kazanım :
Açıklamalar :
Temel beceriler :
Temel değerler :
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerinizden Ders Kitabı’ndaki görselleri inceleyerek verilen soruları cevaplamalarını
isteyiniz.
2. Ders Kitabı’nda verilen açıklamaları okumalarını sağlayınız

Bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade eder. Bireysel farklılık denilince akla;
zeka, yetenek, kişilik gibi özellikler gelir. Bu özellikler bakımından her insan farklıdır.
Farklı özelliklere sahip bireylerin her birinin toplumda bir görevi vardır. Örneğin; kimimiz
bir sanat dalında, kimimiz bir spor dalında kimimiz de bir bilim dalında başarılı
olabiliriz. Başarılı olduğumuz alanlarda eserler ortaya koyup topluma hizmet edebiliriz.
Yine çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz.
Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi
öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız
bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde
birlikte yaşamasına yardımcı olur.
1.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir