Bütünün Parçalarıyız

By | Mayıs 4, 2013

1. Ders Kitabı’nda bir müzik parçası verilmiştir. Etkinlik olarak verilen bu çalışmayı kitap
üzerinde yapabileceğiniz gibi aşağıda verilen yönergeleri takip ederek daha eğlenceli
bir biçimde de yapabilirsiniz.
2. Sınıfın uygun bir yerine porte çiziniz, üzerine notaları yerleştiriniz. Porte üzerinde
verilen notaların her birinin bir bireyi temsil ettiğini söyleyiniz. Bir an verilen müzik
parçasının toplumu, her bir notanın da bir bireyi temsil ettiğini düşünmelerini isteyiniz.
3. İstekli öğrenciler arasından nota sayısı kadar öğrenciyi seçiniz ve notaların üzerine
yerleştiriniz.
4. Parçayı önce bir bütün olarak söyleyin/söyletiniz. Ardından bir ya da birkaç öğrenciyi/
notayı çıkararak yeniden okuyun/okutunuz.
5. Ahengin ancak bütün ögeler yerli yerinde ve birlikte olduğunda mümkün olduğunu
belirtiniz. Buradan yola çıkarak toplumun da tıpkı notalar gibi farklı bireylerden oluştuğunu,
bu şekilde anlam kazandığını, farklılıkların doğal olduğunu, yaşamı anlamlı
kıldığını ve zenginleştirdiğini belirtiniz.
6. Etkinlikte verilen soruları sorarak cevaplamalarını sağlayınız.
7. Etkinlik
Bu Benim
1. Ders Kitabı’nda verilen “Bu Benim” adlı etkinliği yönergeleri takip ederek gerçekleştirilmesini
sağlayınız.
2. Öğrencilerden etkinliğin sonunda verilen soruları cevaplandırmalarını isteyiniz.

Aşağıda verilen yönergeleri takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Etkinliğin sonundaki
soruları yanıtlayınız.
1. A4 boyutunda bir adet kâğıt ve renkli kalemler edininiz.
2. Kağıdın ortasına renkli kalemlerle adınızı yazınız. Adınızı boyayınız. Adınızın etrafına
sevdiğiniz yemekler, mekânlar, filmler, meslekler, sivil toplum kuruluşları, taraftarı
olduğunuz takımlar gibi şeyleri resmediniz. Sizi ifade eden aile, arkadaş gibi başka yazı
ve resimler de ekleyebilirsiniz.
3. İsim ve resimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız (Paylaşım esnasında çember
oluşturabilirsiniz.).
4. Yaptığınız çalışmaları sınıf panosunda “Bu Biziz” başlığı ile sergileyiniz.
Sorular
1. Herkes aynı şeyleri mi seviyor yoksa farklı şeyleri mi seviyor?
2. Hepsimiz aynı olsaydık nasıl bir durum ortaya çıkardı? Bu durum doğal mıdır? Neden?
3. Etkinlik boyunca diğer arkadaşlarınız hakkında neler öğrendiniz?
4. Farklılıklarımızın yaşamımıza zenginlik kattığını söyleyebilir miyiz? Neden?
5. Her bakımdan birbirine benzeyen insanlardan oluşan bir sınıf, toplum ve dünyada
yaşamak ister miydiniz? Neden?
6. Farklılıklara saygıyı, toplumun birlik ve beraberliğine,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir