Demokrasi hakkında kompozisyon

By | Mayıs 4, 2013

demokrasi ile insanın onurlu yaşama istek ve mücadelesi, insan onurunu en iyi koruyan
yönetim biçimi olan çağdaş demokrasiyi ortaya çıkarmıştır. Demokrasilerde değerli
kılınan olgu insan; insana değer kazandıran özellik ise onurdur.
Demokrasi insanın, her türlü müdahaleyi reddetmesini, özerk ve özgür davranabilmesini
gerektirir. İnsanın özgürlüğünü güvence altına alan demokrasi, insana en yüksek
değeri verir. Demokrasi; insanı temel alarak insan iradesine, hak ve özgürlüklere, değer
veren, herkesin bu hak ve özgürlüklerden yararlanması gerektiğini savunan bir yönetim
biçimidir.
Demokrasi, insan haklarını temel alması ve insan onuruna değer vermesi bakımından
uygulanan birçok yönetim biçiminden üstün tutulmaktadır. Demokrasinin, anlamına uygun
bir biçimde yaşatılması ancak yaşam biçimine dönüştürülmesiyle mümkündür. Demokrasinin
yaşam biçimine dönüştürüldüğü toplumlarda yaşam; huzur, güven ve barış
içinde sürmektedir.
Demokrasinin sağlıklı biçimde işlemesi için demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmek
gerekir. Demokrasinin içselleştirildiği toplumlarda, herkes seçimlerde oyunu
bilinçli bir biçimde kullanır. Sivil toplum kuruluşlarına üye olur. Bu yollarla ülke yönetimine
katılır. Yasalara karşı saygılıdır. Hem yasalara uyar hem de uymayanları uyarır.
Görev ve sorumluluklarını bilir. İnsanların dinî inançlarına ve siyasi görüşlerine saygılıdır.
Eleştirilere karşı anlayışlı ve hoşgörülüdür. Yapılan eleştiri ve önerileri, kaliteyi artırmada
bir katkı olarak görür. Bireylerin eleştirel düşünme becerisi gelişmiştir. İnsanlar
olayları, eylemleri ve yaşamı sorgulamadan kabul etmezler. Aile, okul ve çevrelerine karşı
sorumluluklarını bilir. Bireysel işlerini yaparak ailesine; kurallara uyarak ve çalışarak
okuluna, kirletmeyerek çevresine karşı ödevlerini yerine getirmiş olur.
Bireyler demokrasinin ve insan haklarının özündeki değerleri benimseyerek ve buna
uygun davranışlar sergileyerek demokrasiyi her alanda yaşanılır kılabilir.
Cumhuriyet, halkın kendine ait egemenliği belirli süreler için seçtiği milletvekilleri
aracılığı ile kullandığı yönetim biçimidir. Bu anlamıyla cumhuriyet demokrasinin yaşam
biçimine dönüştürüldüğü en iyi yönetim biçimidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir