Demokratik vatandaşın özellikleri

By | Mayıs 4, 2013

40 dakika.
3. Demokratik bir vatandaş olmanın gereklerini örneklerle
açıklar.
Demokratik bir vatandaşın, etkin ve sorumlu; eşitlik ve sosyal
adalet yanlısı, hak ve özgürlüklere saygılı, katılımcı, demokratik
davranış biçimini içselleştirmiş vb. özellikleri vurgulanır.
gözlem yapma, araştırma, iletişim, Türkçeyi doğru, güzel ve
etkili kullanma.
saygı, sevgi, paylaşma, hoşgörü, eşitlik.
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerden Ders Kitabı’nın “Hazırlık ve Motivasyon” bölümünde verilen görselleri
incelemelerini isteyiniz. Görsellerde demokratik vatandaşın hangi özelliklerinin vurgulandığını
bulmalarını isteyiniz.
2. Ders Kitabı’nda verilen metni okuyunuz.
3. Etkinlikte verilen tabloyu incelemelerini ve kendilerine uygun bir rolü seçerek rolle
ilgili yazılması istenen konuda bir metin oluşturmalarını sağlayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir