Etkili İletişim Kuralları

By | Mayıs 5, 2013

40 dakika.
8. Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin önemini
fark eder.
Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamanın önemi
vurgulanır.
eleştirel düşünme, empati, iletişim, Türkçeyi doğru ve etkili
kullanma, birlikte yaşama, ayrımcılığa duyarlılık.
saygı, hoşgörü, sorumluluk, farklılıklara saygı, paylaşma.
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden Ders Kitabı’nda yer alan metni okumalarını sağlayınız. Metnin
sonunda verilen soruları cevaplamalarını isteyiniz. “Ebrunun Renkleri” başlıklı metni
okumalarını isteyiniz. Bu metni birlikte yaşama kültürü, diyalog ve hoşgörü açısından
yorumlamalarını isteyiniz. Ders Kitabı’nda yer alan “Farklı Bakış Açısı” etkinliğini yaptırınız.
Süre :
Kazanım :
Açıklamalar :
Temel Beceriler :
Temel Değerler :
60
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Aşağıdaki metni okuyunuz.
Beraber Yaşama Sanatı
“…Sanattır beraber yaşamayı becerebilmek. Sanattır kendine benzemeyene saygı
duyabilmek, zoraki bir tebessümle değil hakikaten ve içten. Eğer sadece ve sadece
kendimiz gibi düşünen insanlara saygı besliyor, bir tek onları dinliyorsak, salt
onlarla arkadaşlık ediyor ve onun dışında herkesi ve herşeyi dışlıyorsak, o zaman
vay hâlimize. Biz bir arpa boyu yol bile kat edemeyiz bu âlemde. Zira öğrenecek
bir şeyimiz varsa şayet, bize benzemeyenden, bizim gibi konuşmayan, bizim gibi
düşünmeyenden öğreneceğiz. Yüreğimizin ve zihnimizin kapıları ne kadar açıksa
farklılıklara, öğrenmeye ve yenilenmeye, velhasıl değişmeye biz aslında o kadar
demokratız…”
Elif ŞAFAK, Beraber Yaşama Sanatı.
● Herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesine imkan tanımak neden önemlidir?
● Yukarıdaki metinden birlikte yaşama kültürüne yönelik hangi çıkarımlarda
bulunabiliriz?
61
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Ebrunun Renkleri
Arkadaşlar arasında kimi zaman kendimizi anlatmakta, fikirlerimizi ifade etmekte
zorlanabiliriz. Bu durum iletişim ile ilgili sorunlar yaşamamıza neden olur.
Herkesin özgürce fikirlerini ifade edebildiği bir toplum ebru sanatının bir örneği gibidir.
Ebruyu oluşturan farklı renkler suya düştükten sonra yeni bir desen meydana getirir.
Artık bu renkleri ve suyu birbirinden ayırmak mümkün değildir. Birlikte yaşama
kültürüne sahip toplumlarda tıpkı ebru gibidir. Renklerin her biri farklı bir düşünceyi,
duyguyu, insanı temsil eder. Ebru teknesinde su ile karışan bu renkler kâğıda aktarıldıktan
sonra birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçaları hâline gelir.
Diyalog ve hoşgörü demokratik toplumların en önemli özelliğidir. Herkesin fikirlerini
özgürce ifade edebildiği, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın bulunduğu ortamlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir