Farklılıklarımız zenginliklerimizdir

By | Mayıs 4, 2013

4. Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin
toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini kavrar.
● Toplumdaki farklılıkların doğal olduğunun kabulüne ve bunun
korunmasının önemine dikkat çekilir.
● Farklılıkların toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlaması
gerektiğinin önemi vurgulanır.
ayrımcılığa duyarlılık, birlikte yaşama, problem çözme, yaratıcı
düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
saygı, hoşgörü, eşitlik, farklılıklara saygı.
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerinizden Ders Kitabı’nda verilen Salif Keita ile ilgili metni okumalarını ve
yönerge doğrultusunda yorumlamalarını sağlayınız.
2. Ders Kitabı’nın işleniş bölümünde verilen metni okumalarını isteyiniz.
Süre

Batı Afrika’nın geleneksel şarkılarını tüm dünyaya
sevdiren, ülkesi Mali’nin sesi olan Salif Keita’nın
aşağıdaki açıklamalarını farklılıklara saygı açısından
yorumlayınız.
“Farklılıklarımız, bize doğarken verilen hediyedir.
Hediyelerimizin farkına varmak önemlidir. Farklılıklarımız
bizi özel kılıyor.”
Keita, geleceğin; farklılıkları kabul eden, hoşgörülü,
dünyanın güzelliklerinin farkına varan insanların
olacağını dile getirir.
İnsanların yaşadığı yerleşim alanlarına ve hayvanların yaşadığı doğal yaşam alanlarına
kuşbakışı baktığımızı düşünelim. Toplumların çok farklı kültürel değerlere, farklı
görüş, düşünce, inanç ve anlayışlara sahip olduğunu görürsünüz. Gökkuşağının renkleri
gibi insanların birbirinden farklı olduğunu, farklı işleri yaptığını, aynı zamanda birbirlerini
tamamladığını gözlemleriz. Farklılıkların yaşamı tekdüze olmaktan çıkararak
zenginleştirdiğine tanık oluruz.
Hayvanların ve bitkilerin durumu da farklı değildir. Bin bir çeşit havyan ve bitkinin;
hepsi birbirinden farklıdır. Fakat aynı doğa parçası içinde farklılıklarıyla bir arada yaşarlar,
yeryüzünde yaşamın anahtarı kabul edilen üç yüz bine yakın farklı tür bitki bir
denge içinde varlıklarını sürdürürler. Rengârenk, irili ufaklı, her biri farklı biçimde ve
farklı özellikte balıkların bulunduğu bir denizi düşünelim. Bu güzelliğin büyülü ortamını
seyretmek bile insana büyük zevk verir. Tek renk, tek tip ve tek özellikte bir deniz
düşüncesi bile ürkütücüdür.
Toplumsal yaşam içinde farklılıkların bulunması doğaldır. Farklılıkların, toplumu
zenginleştirdiğini unutmamalıyız.
Farklılıklara
gösterilen saygı ve özen
toplumun birlik ve beraberliğine
de katkı sağlayacaktır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir