Hak ve Özgürlükler Herkese

By | Mayıs 6, 2013

2. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin herkes için doğuştan
ve vazgeçilmez olduğunu kavrar.
● Kişi dokunulmazlığı/özgürlüğü ve güvenliği, düşünce,
inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, çalışma, sağlık, eğitim, vb.
haklar üzerinde durulur.
● Temel hakların uluslararası belgelerle ve Anayasamızla güvence
altına alındığına vurgu yapılır.
● İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi
gibi uluslar arası belgelerden örnekler verilir.
araştırma, problem çözme, yaratıcı düşünme, Türkçeyi etkili
ve güzel kullanma
sorumluluk, adil olma.
Süre :
Kazanım :
Açıklamalar :
Temel Beceriler :
Temel Değerler :
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerinizin ön bilgilerini de dikkate alarak Ders Kitabı’nda adı geçen hakları hatırlatınız,
bilmedikleri kavram varsa öğrencilere yardımcı olunuz.
2. Ders Kitabı’nda sorulan soruyu öğrencilerinizle paylaşarak düşüncelerini açıklamalarını
sağlayınız.
3. Ders Kitabı’ndaki etkinliği yönerge doğrultusunda yapınız.
4. Öğrencilerinizin metni ve bilgi notunu okumalarını sağlayınız.
76
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
• Kişi dokunulmazlığı / özgürlüğü ve güvenliği
• Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü
• Yaşama hakkı
• Çalışma hakkı
• Sağlık hakkı
• Eğitim hakkı
• Özel hayatın gizliliği
• Konut dokunulmazlığı
Aşağıda sahip olduğumuz haklardan bazı örnekler verilmiştir. Bu haklarla
ilgili düşüncelerinizi birer cümle ile ifade ediniz. Kitabınızın Ek-2 bölümünde yer
alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden faydalanabilirsiniz.
İnsanların cinsiyeti, ırkı, dini,
dili, siyasi düşüncesi ve yaşadığı yerin
farklı olmasının yukarıda adı geçen
hakların herhangi birini kullanmasına
engel olduğunu düşünüyor
musunuz? Neden?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir