İnsan Hakları ile ilgili Gelişmeler

By | Mayıs 5, 2013

İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri takip etmeye istekli olur.
● İnsan hakları ile ilgili çalışmalara gönüllü katılmanın önemi
vurgulanır.
● İnsan haklarına ilişkin gelişmelere örnekler verilir.
● İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri izlemede kitle iletişim araçlarının
rolleri farklı boyutlarıyla değerlendirilir.
eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sosyal ve kültürel katılım,
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
sorumluluk, adil olma, uzlaşma, millî, manevi ve evrensel değerlere
duyarlı olma.
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerinize Ders Kitabı’ndaki hazırlık ve motivasyon bölümünde verilen soruları
sorarak düşüncelerini ifade etmelerini isteyiniz.
2. Konu ile ilgili metnin 1 ve 2. paragraflarını okutarak insan haklarının kullanımını
gerçekleştirmek, ihlalleri önleme, koruma ve geliştirmenin toplum ve insan yaşamının
sorumluluğu altında olduğunu ifade ediniz.
3. Öğrencilerden Ders Kitabı’nda verilen “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Hakları Konusundaki
Gelişmeler” başlıklı metni okumalarını isteyerek insan hakları ve çocuk hakları
ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmenin önemini vurgulayınız.
4. Öğrencilerden “Bilgi Notu” adlı bölümü okumalarını isteyerek ALO 150 BİMER hattına
vurgu yapınız.
İl ve ilçe insan hakları kurulları ile BİMER hakkında 83. sayfada verilen ek bilgileri
kullanabilirsiniz.
Süre :
Kazanım :
Açıklamalar :
Temel beceriler :
Temel değerler :
97
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
İnsan haklarının temelinde insanı ve insanlığı koruma, geliştirme, güçlendirme vardır.
İnsan hakları alanında hem ihlaller boyutunda hem de iyileşme boyutunda gelişmeler
yaşanmaktadır. Yazılı ve görsel basında ihlallerle ilgili pek çok olay yaşandığını
takip ediyoruz. Bu ihlalleri önlemek, haklarımızı bilmek ve geliştirmekle mümkündür.
İnsan haklarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek için neler yapılabilir? İnsan haklarıyla
ilgili çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlara gönüllülük temelinde katılım önemlidir.
Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki insan
haklarına ait gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamız gereklidir. İnsan hakları ile ilgili
gelişmelerin izlenmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlere gönüllü katılım demokratik yurttaşlığın
gereklerindendir.
İnsan hakları ile ilgili yaşanan gelişmeler / olaylar dikkatinizi çekiyor mu?
İnsan hakları ile ilgili yaşanan gelişmeleri nereden ve nasıl takip ediyorsunuz?
Araştırarak örnekler veriniz.
98

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir