İnsanın Eşitliği

By | Mayıs 5, 2013

Derse Hazırlık
1. Öğrencilerden Ders Kitabı’nda kutu içinde yer alan ifadeler doğrultusunda soruları
cevaplandırmalarını isteyiniz. “Eşitlik Güçlendirir” etkinliğini yönerge doğrultusunda
yaptırınız. Diğer etkinliği dersin süresini dikkate alarak uygulayabilirsiniz. Mektup yazma
etkinliğini ders dışı etkinlik olarak da uygulayabilirsiniz.
Süre :
Kazanım :
Açıklamalar :
Temel beceriler :
Temel değerler :
52
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
● Ben kadınım.
● Ben kız çocuğuyum.
● Ben erkeğim.
● Ben doktorum.
● Ben hâkimim.
● Ben erkek çocuğuyum.
● Evde sofrayı ben hazırlarım.
● Ben futbol oynarım.
● Ben cesurum.
● Ben uzun boyluyum.
● Ben duygusalım.
● Ben akıllıyım.
● Ben babayım.
● Ben hemşireyim.
● Ben ağlarım.
● Ben anneyim.
● Ben matematik
dersinde daha başarılıyım.
● Ben voleybol
oynarım.
● Ben yardımseverim.
● Ben sarı saçlıyım.
Aşağıda belirtilen özelliklerden hangileri doğuştan, hangileri sonradan kazandığımız
özelliklerdir?
Aşağıda belirtilen özelliklerden hangileri kadınlara, hangileri erkeklere özgüdür?
Boyumuz, saç rengimiz veya kilomuz farklı olabilir. Yardımsever olmak, duygusal
olmak, ağlamak, gülmek, sevinmek, üzülmek, cesur olmak, kendine güvenmek gibi
insani özelliklerimiz vardır. Herhangi bir özelliğimiz ayrımcılık veya ayrıcalık nedeni
olamaz. Örneğin; kadınlar ve erkekler özgürlük, sorumluluk açısından “insan” olarak
eşittir ve aynı haklara sahiptir. Bu açıdan kadınların ve erkeklerin toplum hayatına eşit
ve etkin katılımı toplumun güçlenmesine katkı sağlar.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık toplumsal yaşamın her alanında bir cinsin diğer cinse
genellikle de kadının erkeğe göre daha güçsüz daha zayıf algılanması şeklinde ortaya
çıkan bir önyargıdır. Bu durum özellikle kadınların eğitim, sağlık, siyaset vb. alanlarda
haklarını kullanmalarında kimi zaman engellerle karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Bu
engeller insan haklarına aykırıdır.
53
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Atatürk; toplumda kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğunu şu sözlerle ifade
etmiştir: “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil
midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü
ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça
öteki kısmı göklere yükselebilsin?”
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, say.152.
Toplumların kalkınması ve güçlenmesi tüm bireylerin katkısıyla
gerçekleşebilir. Bu anlayışla cumhuriyetin ilk yıllarında
kadınlar ile erkeklerin ekonomik, siyasi ve sosyal haklardan eşit
biçimde yararlanması için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Kadınlara
1930’da yerel, 1934’de genel seçimlerde seçme ve seçilme
hakkı da tanınmıştır.
Eğitim imkânları artan kadınlar; avukatlık, doktorluk, mühendislik,
pilotluk gibi meslek alanlarında görev yapmaya başlamışlardır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir