İnsanın Evrensel Özellikleri

By | Nisan 22, 2013

Her İnsan Değerlidir
1. Ders Kitabı’nda bazı düşünür ve bilim insanlarının özlü sözeri verilmiştir. Öğrencilerden
bu sözleri okumalarını ve sözlerde insanın hangi evrensel özelliklerinden söz
edildiğini bularak cevaplarını verilen boşluğa yazmalarını isteyiniz.
2. Bu özlü sözlerde düşünme, konuşma, inanma, merak etme, çalışma, ahlak ve öğrenme
gibi özelliklere değinilmiştir. Öğrencilerin boşluklara yazdıkları cevapları inceleyerek
ifade edemedikleri özellikleri sorularla fark etmelerini sağlayınız.
3. Belirledikleri İnsanın evrensel özelliklerini kullanarak afiş hazırlamalarını isteyiniz.
Afiş çalışmasında söz, resim ve karikatür gibi tekniklerden yararlanabileceklerini belirtiniz.
4. Okulun ve sınıfın durumunu dikkate alarak sınıfça belirlenen afişlerin bir kısmının
sınıf, bir kısmının da okul panosunda sergilenebileceğini belirtiniz.
5. Ders Kitabı’nda verilen insan onuru ve insanın çok yönlü bir varlık oluşuyla ilgili
açıklamaları okuyunuz.

şağıda sözlerde insanın hangi evrensel özeliklerini değinildiğini tabloya yazınız.
1. Düşünüyorum, o hâlde varım. Descartes (Dekart)

Tespit ettiğiniz bu evrensel özelliklerden hareketle, kendi varlığımızı ve yaşantımızı
da dikkate alarak insanın değerli olduğunu anlatan bir afiş hazırlayınız.
Afişinizde, kendinizin ve başkalarının yaşamına, onuruna saygı duymanın önemini
yansıtacak söz ve görsellere de yer veriniz.
2. Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. Platon
3. İnsan düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir. Jean Jacques Rousseau
(Jan Jak Ruso)
4. Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır. Üzerimdeki yıldız gibi parlayan
cennet ve içimdeki ahlak yasası. Immanuel Kant
5. İnsan ancak çalıştığını kazanır. Mevlana
6. İnsan semboller (dil) üreten bir varlıktır. Ernest Casirer (Örnıst Kısayrır)
7. Kültür, insanın ürünüdür. İnsan kültür sayesinde yaşadığı çevreye uyum sağlar.
8. İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir. Sigmund Freud (Sigmınd Froyd)
İnsanın Evrensel Özellikleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir