Irk Ayrımcılığı

By | Mayıs 4, 2013

Öğrencilerinize; “Irk ayrımcılığı konusunda güünümüz dünyasında yaşanan hangi
örnekleri verebilirsiniz?” sorusunu yöneltiniz.
Öğrencilerinizden Ders Kitabı’nda yer alan Rosa Park’ın hikâyesini okumalarını,
verilen soruları cevaplamalarını isteyiniz.
10. Etkinlik
Öğrencilerden Ders Kitabı’nda verilen açıklamayı okumalarını, listede evlerini
kiraya verebilecekleri ve kesinlikle veremeyecekleri üç aileyi seçmelerini isteyiniz.
Tablonun altında yer alan soruları cevaplamalarını isteyiniz.
9 ve 10. ETKINLIK
50
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Amerikada siyah ve beyazlar arasında halk otobüsleri de dahil olmak üzere hayatın her
alanında ırk ayrımcılığı yapılmaktaydı. Otobüs ve tren şirketlerinde siyahların uyması
gereken oturma planları uygulanıyordu. Montgomery’de otobüslerin ilk sıraları beyazlara
aitti. Yolcuların çoğunluğunu oluşturan siyahlar için otobüsün arka tarafında renklerle
belirlenmiş koltuklar bulunuyordu. Siyahların orta koltuklarda oturması yasaktı. Beyaz
yolcular için belirlenen yerler dolduğunda ise siyahlar yer vermek, gerekirse otobüsten
inmek zorundaydılar. Şoförün isteğine göre siyahların oturmasına izin verilen arka koltuklar
kimi zaman kaldırılıyordu. Siyahlar ön kapıdan otobüs ücretlerini ödedikten sonra
inip otobüse arka kapıdan biniyorlardı.
1 Aralık 1955 tarihi Montgomeri halkı için sıradan bir gündü. Ta ki Rosa’nın direnişine
kadar.
Rosa Parks işinden çıkıp sürekli kullandığı hat otobüsüne bindi, ücretini ön kapıdan
ödedi ve arka kapıdan otobüse girdi. Otobüsün ortasında kendisinin oturabileceğine dair
renklendirilmiş koltuğa oturdu ancak üç durak sonra şoför yeni binen beyazlara yer vermeleri
için Rosa’nın da içlerinde olduğu dört zenciyi işaret etti ve koltukları bir an önce
boşaltmalarını istedi. Siyahlar isteksizce şoförün dediğini yaptılar ancak Rosa sadece cam
kenarına çekilmekle yetindi.
Şoför bu tutumu üzerine Rosa’nın yanına geldi ve kalkmadığı takdirde polis çağıracağını
ve kendisini tutuklatacağını söyledi. Rosa’nın tavrı kesindi. “İstediğinizi yapabilirsiniz.”
dedi. Böylelikle Rosa Parks Mongomery yasaları gereğince tutuklandı.
Bu tutuklama bir ırkın süregelen sessizliğinin sonu oldu ve Rosa Parks’ın direnişi yüzlerce
insanın ayaklanmasına sebep oldu.
Siyahî liderler boykot hazırlıklarını başlattı ve Rosa Parks’ın başlattığı eşitlik mücadelesi
yakın tarihin önemli kahramanlarından birinin doğuşuna vesile oldu.
Sinem DEMİRCİ, Rosa PARKS ve Montgomery Otobüsü
Sorular
1. Rosa Parks’ın mücadelesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
2. Rosa Parks’ın gerçekleştirdiği bu olay siyahların eşitlik mücadelesine nasıl katkı sağlamıştır?
Rosa Parks’ın Hikâyesi
Aşağıdaki hikâyeyi okuyarak soruları cevaplayınız.
9. ETKİNLİK
51
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Ailenizle birlikte üç katlı tarihi bir binada oturuyordunuz. Ailenin üye sayısı çeşitli
nedenlerle (Ölüm, evlenme, eğitim vb.) azaldı. Evi yeniden düzenlediniz, ortaya üçer
odalı, üç yeni daire çıktı. Bu evleri biraz da ekonomik nedenlerle kiraya vermek istiyorsunuz.
Görüşleri, düşünceleri, inançları, anlayışları ve kültürel değerleri birbirinden
farklı 12 kişi/aile başvuruda bulundu. Kimlerle birlikte yaşamak isterdiniz? Başvuruda
bulunanlar arasından evinizi kiraya verebileceğiniz üç kişiyi/aileyi belirleyerek “Kiraya
Veririm” bölümüne, kesinlikle kiraya veremeyeceğiniz üç kişiyi/aileyi de “Kiraya Vermem”
bölümüne işaretleyiniz.
Sıra
Nu Başvuru listesinde yer alan kişiler Kiraya
Veririm
Kiraya
Vermem
1 Yalnız yaşayan bir kadın.
2 Siyasi faaliyet yürüten üç arkadaş.
3 Şehrin en seçkin pastanesinde çalışan mülteci aile.
4 Sekiz kişilik bir aile.
5 Köpekleri olan bir aile.
6 İki çocuklu öğretmen bir aile.
7 Gelir düzeyi düşük bir işçi.
8 İş bulmak amacıyla ülkemize gelmiş Güney Afrikalı siyah bir
aile.
9 Bir üniversitenin müzik bölümünde piyano ve şan dersleri
veren bir erkek.
10 Emekli, sakin bir yaşam süren aile.
11 Babanın eski hükümlü olduğu bir aile.
12 Sizden farklı bir inanca ya da mezhebe sahip bir aile.
10. ETKİNLİK
Sorular
1. Seçiminizi yaparken hangi kriterlerle hareket ettiniz? Neden?
2. Farklı özelliklere sahip insanlarla bir arada yaşamak nasıl bir duygudur? Açıklayınız.
3. Seçimlerinizde ön yargılarınızın etkisi oldu mu? Nasıl?
4. Ev arayan ve seçilemeyen kişilerden

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir