Ker sese kulak vermek

By | Mayıs 6, 2013

İnsan bir toplumda doğar, büyür ve yaşamı boyunca küçük ya da büyük bazı grupların
içinde bulunur. Birey, içinde bulunduğu grupların kurallarıyla küçük yaşlardan
itibaren karşılaşır. Bu kurallar hayat boyu onu etkiler. O hâlde insan; hangi yaşta olursa
olsun, ailede, okulda ve toplumda hangi grubun içinde bulunursa bulunsun etkin ve
katılımcı bir vatandaş olmalı, alınan kararlara katkı sağlamalıdır. Birey ancak bu şekilde
alınan kararları sahiplenir ve kararların uygulanmasında etkin rol alır. Sınıfımızda
alınan kararlara biz de katkı sağlarsak hem fikirlerimiz hayata geçmiş olur hem de alınan
kararları sahiplenmiş oluruz.

1. Sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencileri 5-7 gruba ayırınız.
2. Gruplardan her biri farklı olmak üzere Ders Kitabı’nda verilen durumlardan birini
seçmelerini ve durumla ilgili görüşlerini belirtmelerini isteyiniz (Öğrencilerin durumlara
ait görüşlerini belirlerken Ders Kitabı’nda verilen uyarıları göz önünde bulundurmalarını
sağlayınız.).
3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi vererek Ders Kitabı’nda geçen katılımla
ilgili maddeler üzerine düşüncelerini ifade etmelerini isteyiniz.
4. Katılımın demokrasi için ne ifade ettiğini sorarak öğrencilerin, katılımın bir hak ve
demokrasi için vazgeçilmez olduğu sonucunu çıkarmalarını sağlayınız.
Bir Sonraki Derse Hazırlık
Öğrencilerden sonraki dersin etkinliği için gazete manşetlerine uygun resim, fotoğraf
vb. görsel materyal, makas, yapıştırıcı, 50 x 70 cm. karton getirmelerini isteyiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Etkinlikteki durumlara günlük hayatınızda rastlıyor musunuz? Yaşadıklarınızı
demokratik katılım açısından değerlendirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Buna benzer kararlar alınırken genelde nasıl yöntemler uygulanıyor? Sizin görüşleriniz
alınıyor mu? Neden?
3. Okulda, ailede, çevrede veya yaşadığınız toplumda alınan kararlara katılmanın oy vermek
dışında başka yolları var mıdır? Bunlar neler olabilir?
4. Kararlara katılımın bir hak olduğunu biliyor muydunuz? Aşağıda Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’de geçen bazı maddelerden özetler verilmiştir. Maddeleri inceleyerek
düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Madde 9 : Çocuğun vesayet veya koruma altında olmasıyla ilgili işlemlere katılımı
sağlanır.
• Madde 12 : Çocuğu etkileyen tüm konularda karar alma sürecine katılımı sağlanır.
• Madde 13 : Çocuk görüşlerini açıklama, bilgi alma ve bilgi verme hakkına sahiptir.
• Madde 23 : Engelli bir çocuğun toplum yaşamına aktif katılımı sağlanır.
• Madde 30 : Azınlık veya yerli çocukların kendi topluluklarına ve aynı zamanda
geniş anlamda topluma katılım hakkı vardır.
• Madde 31 : Çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılabilmesi sağlanır.
Eylem Planı Nasıl Hazırlanır, Nasıl Uygulanır?
Demokratik hayat, plan ve rapor hazırlamaktan daha fazlasını yapmayı gerektirir.
Çevremizde olup bitenler hakkında bilgi sahibi olabilir, hatta o konuda duyarlı
olabiliriz. Tüm bunlar tek başına yeterli olmayabilir. Çözümün uygulanmasında
etkin rol almamız, eyleme geçmemiz gerekebilir. Bunun için de bir eylem planına
ihtiyacımız vardır.
Bir eylem planında mesajımızı diğer insanlara nasıl ileteceğimiz çok önemlidir.
Bunun için basit çalışmalar yapabiliriz. Bunlar; haberdar olmak, meseleleri gündeme
taşımak, sivil kuruluşlarla vb. ilişki kurmak ve sonuca ulaşmak.
Bu kesin bir sıralama değildir. Önemli olan bir planımızın olmasıdır.
Amaçların belirlenip neler yapılacağı açık bir şekilde ifade edilmelidir. Eylem
planı sürecinde güncel bilgiler kullanmalıyız. Bu alanda yapılmış başka çalışmalar
varsa onlardan yararlanıp bilinen şeyler için zaman kaybetmemiş oluruz.
Yaptığımız eylem planını uygulamaya geçirmeliyiz. Sonucun ulaşmak için iş bölümü
ve iş birliği çok önemlidir. Bununla birlikte süreç boyunca değerlendirme
yapmalısınız. Uygulama sonunda çalışmalarınızı başkalarıyla paylaşmak, raporlaştırmak
yaptığınız çalışmanın kalıcı olmasını sağlayacaktır.
PUSULA, Gençlere İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu, s. 76-79’dan özetlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir